Scenskräck – en skrämmande verklighet för små och stora

BLOGG | SEP 2017

Idag är det viktigt att kunna framträda på scen för såväl elever som vill ha högre betyg som politiker som vill bli valda - och inte minst säljare som behöver prestera mot budget. 

Gästbloggen skriven av Christer B Jansson, Confident Approach

 I ett tv-inslag för några veckor sedan presenterade en lärare sin bok som ska hjälpa elever med scenskräck. I hans intervjuer hade det framkommit att 20 procent av eleverna ansåg att de hade stora problem med scenskräck och att mörkertalet gissningsvis var stort. Det kan jag definitivt hålla med om.

 Scenskräck är ett av flera kontakthinder som jag brinner för att belysa och åtgärda. Det finns dessutom två typer av scenskräck, vilket de flesta inte vet. Den ena handlar om att alla ser mig, hela mig, och den andra om oron över att få ut mitt budskap. Dessa två varianter åtgärdas helt olika.

Scenskräck - hinder för små och stora

"Om skolan kunde lägga en värdegrund som är supportande vid samtliga elevers presentationer och låta elever synas på ett tillåtande sätt skulle många färre ha problem med scenskräck när de sen lämnar den."

– Christer B Jansson

Det finns också andra hinder som gör att jag inte vill prata inför grupp och drar mig undan. Har du hindret Domedagssiare vet du ju att det kommer gå åt skogen om du går upp på framför tavlan i skolan. Lyckligtvis är det få som lider av det hindret, bara sex procent enligt de tester som gjorts här i Sverige. Det vanligaste kontakthindret Obeslutsamhet gör att jag inte vill vara för aggressiv eller offensiv, ta för mycket plats och kanske skapa konflikt. Risken är att andra kanske inte tycker om mig då och av den anledningen vill jag inte ta initiativet att gå upp framför klassen - ”mycket bättre att någon annan får göra det.”

 Ibland handlar scenskräcken om vad vi kallar skenhinder, helt enkelt brist på ork. Det tar energi att synas och göra ett bra framförande - ”så fan var glad att jag åtminstone är här.” Eller så har man ingen lust att prestera, andra saker intresserar mig mer än skolan och där lägger jag min energi för att bli sedd och uppskattad. 

 Mobbing drabbar såväl energin som viljan att synas, inte minst på en scen, negativt. Och lusten att komma till skolan överhuvudtaget. Mobbing beror inte på kontakthinder, men förmågan att ta tag i den påverkas av vilka inre hinder vi har. I vuxenvärldens företag kallar vi det ’Management by fear’, även om det kanske inte är chefen som mobbar, men som tillåter det på grund av att hen lider av Obeslutsamhet. Av den anledningen vill hen inte stöta sig genom att dra en gräns för vad som är tillåtet enligt företagets värdegrund.

Har ditt barn problem med scenskräck kan det billigaste sättet att hjälpa vara att köpa boken som nämns i faktarutan här bredvid och dra igång ett program. Scenskräck är det enklaste av samtliga kontakthinder att åtgärda och vinsterna med att arbeta bort den är såklart stora. Tänk att gå ut i vuxenlivet med en självklarhet och trygghet i alla typer av framträdanden, vilken styrka att ha med sig! Det tar oftast bara några veckor innan hindret har försvunnit. Hos vissa vuxna kan det ta lite längre tid då de ofta haft hindret i många år och ”tränat på” att vara rädda för att gå upp på scen eller synas inför alla andra, till och med i konferensrummet på företaget. Men allt går och du – scenen är din!

Denna artikel:

  • Spara blogginlägg
  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Om Kontakthinder

Forskningen kring kontakthinder har utförts av George W Dudley och Shannon R Goodson vid University of Texas.

Sättet att bota scenskräck och andra kontakthinder finns i “Boken om Säljhinder” på Belbins förlag.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill