Se individen - minska diskriminering

Statistisk diskriminering vanligt på den svenska arbetsmarknaden.

HR | ARTIKEL | AUG 2012

Arbetssökande som är överviktiga eller har haft mycket sjukfrånvaro väljs bort av arbetsgivarna. Detsamma gäller, i något mindre utsträckning, personer som har utomeuropeisk bakgrund eller tillhör en religiös minoritet. Det visar ett experiment som har genomförts av IFAU.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, har släppt en rapport som handlar om vilken typ av människor som väljs eller väljs bort av arbetsgivare vid rekrytering. Rapporten bygger på ett experiment där rekryterare vid företag i Stockholms län fick välja vilken av två hypotetiska sökande som de skulle anställa eller kalla till en anställningsintervju.

Statistisk diskriminering

Resultaten av experimentet tyder på att diskrimineringen är omfattande på den svenska arbetsmarknaden. Både överviktiga, sjuka, äldre, flerbarnsföräldrar och etniska samt religiösa minoriteter väljs bort av arbetsgivarna.

- Det vanligaste är att sökande väljs bort på grund av faktorer som signalerar ohälsa, exempelvis fetma eller mycket sjukfrånvaro. Det handlar alltså om statistisk diskriminering; man är rädd att de som tillhör dessa grupper presterar sämre, säger Per Johansson.

Experimentet visar att kraftigt överviktiga samt personer som varit sjukfrånvarande mer än fem gånger under det senaste året har cirka 80 procentenheters lägre sannolikhet att bli erbjudna jobb jämfört med personer som inte lider av övervikt eller hög sjukfrånvaro.

Även åldersdiskriminering är vanligt förekommande, enligt IFAU:s rapport. Att vara över 55 år ger en 64 procentenheters lägre sannolikhet att bli kallad till anställningsintervju, jämfört med om man är under 30.

"Se till individen"

Per Johansson menar att arbetsgivarna själva kan förlora på den statistiska diskrimineringen.

- Det är dumt att sålla bort individer som man TROR har en dålig produktivitet, bara för att de tillhör en viss grupp. Man borde se till individens prestationer istället, säger han, och fortsätter:

- Det är viktigt att ha ett förfarande som är öppet och objektivt. En lösning skulle kunna vara att systematisera intervjuerna så att man ser till individers egenskaper snarare än gruppers. Annars finns det en risk att man missar produktiva individer, säger Per Johansson, som även anser att subventioner från samhällets sida kan vara en bra lösning för att ge jobb åt personer med lång sjukfrånvaro.

Etnisk och religiös tillhörighet

Arbetssökande kan också väljas bort på grund av sin etniska eller religiösa tillhörighet. Rapporten visar bland annat att arbetssökande från religiösa minoriteter, exempelvis muslimer och judar, har 25 procentenheters lägre sannolikhet att erbjudas ett arbete.

- Även om statistisk diskriminering är vanligare så förekommer även så kallad preferensdiskriminering. I experimentet såg vi bland annat att judar väljs bort vilket vi tror har att göra med deras religiösa tillhörighet. Det är nästan det som är mest förvånande i den här undersökningen, säger Per Johansson.

Arbetsgivare tenderar också att välja bort flerbarnsföräldrar, som har cirka 25 procentenheters lägre sannolikhet att bli erbjudna ett arbete. Någon systematisk diskriminering av kvinnliga sökande hittades dock inte i IFAU:s undersökning.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill