Seniorer ska hjälpa unga in i arbetslivet

Region Västerbotten deltar i europeiskt projekt för kompetensöverföring.

HR | ARTIKEL | APRIL 2012

Västerbotten är en region som står inför stora demografiska och arbetsmarknadspolitiska utmaningar - pensionsavgångarna kommer att bli många de kommande åren, samtidigt som arbetslösheten bland ungdomar är hög. Nu vill regionen ta tag i problemet - genom att låta seniora medarbetare bli mentorer åt de unga.

Region Västerbotten är en av fem regioner i Europa som deltar i projektet Generations. Syftet med projektet är att hitta metoder för att tillvarata äldre medarbetares kompetens, dels genom att låta dem fungera som mentorer för unga som är nya på arbetsmarknaden, dels genom en arbetsorganisation som gör det möjligt för seniorerna att jobba upp till 65 - eller ännu längre.

- Projektet är fortfarande i sin linda, men det här är ett sätt för oss att jobba med den demografi vi har. Vi håller på och tittar på hur det ska organiseras, säger Hans Lindberg (S), ordförande för Utbildningsdelegationen i Region Västerbotten.

- Det här är ju också ett projekt som övergriper flera regioner. Det ska bli väldigt intressant att ta del av andra regioners goda exempel, tillägger han.
Förutom Västerbotten deltar fyra andra regioner i Generations: Brescia i Italien, som initierade projektet, Lorraine i Frankrike, Wielkopolska i Polen samt Norra Ungern. Samtliga regioner har en sak gemensamt - de har procentuellt sett stor andel åldrande befolkning.

Överföra erfarenheter

Hans Lindberg tror att de unga som är nya på arbetsmarknaden kommer att ha stor nytta av att ta del av äldre medarbetares erfarenheter, exempelvis genom mentorskap.

- Naturligtvis behöver vi i samhället hitta sätt att överföra lärdom och erfarenheter mellan gammal och ung. Det här är ett projekt som syftar till att hjälpa unga att komma in på arbetsmarknaden genom att äldre hjälper dem in i yrkeslivet. Vår demografiska kurva ser ju inte så bra ut, säger Lindberg.
Just på grund av den demografiska situationen med en snabbt åldrande befolkning har projektet Generations också som mål att få fler kompetenta unga att vilja stanna i Västerbotten.

Seniorerna en resurs

Det är emellertid inte bara de unga som tjänar på den här formen av utbyte mellan generationerna, menar Hans Lindberg. För de äldre medarbetarna kan den nya rollen som vägledare få dem att känna sig betydelsefulla ända tills de går i pension.

- Det kan ju vara så att man inte tycker att man gör något märkvärdigt på jobbet, men har man 20, 25 eller 30 års arbetserfarenhet så är det väldigt värdefullt. Vi ser våra seniorer som en resurs som kan hjälpa de unga att ta det rätta klivet, förklarar han.

Ett viktigt mål är därför att de äldre medarbetarna hinner överföra sina kunskaper innan de går i pension.

- Med hjälp av exempelvis lärlingssystem kan man tillvarata de äldres kompetens genom att seniorerna vägleder de unga och blir deras handledare. Så det här projektet handlar både om att hjälpa unga in på arbetsmarknaden och att få seniorerna att orka jobba till 65. Vi ser det som en tillväxtfråga, säger Utbildningsdelegationens ordförande.

Många förtidspensioneras

Förhoppningen är således att projektet Generations även ska bidra till att fler seniorer stannar kvar längre i arbetslivet.

-Vi vill få dem att jobba åtminstone upp till 65 års ålder. Som det ser ut idag är det många som förtidspensioneras, genomsnittsåldern för pensionering i LO-kollektivet är drygt 62, säger Hans Lindberg.

Projektet Generations kommer att pågå till den 30 juni 2013. De deltagande regionerna kommer sedan att utbyta erfarenheter med varandra genom att varje region tar fram tre "best practice". Därefter skapas ett gemensamt arbetssätt som ska testas först i Brescia, Italien, och sedan i de övriga regionerna.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill