Sjukfrånvaron ökade under 2011

Förkylning och vård av sjukt barn vanligaste orsakerna till sjukanmälan.

HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | APRIL 2012

Sjukfrånvaron bland anställda var högre 2011 jämfört med föregående år, och frånvaron beräknas ha kostat arbetsgivarna 20 miljarder. Det visar statistik från hälsoföretaget Previa.

Under 2011 var en anställd i genomsnitt sjukskriven eller hemma för vård av sjukt barn under 5,6 dagar. Det genomsnittliga sjukanmälningstalet var 3,08 procent, vilket är en ökning jämfört med 2010, då siffran låg på 2,83 procent. Under 43 av årets 52 veckor var sjukfrånvaron större jämfört med föregående år.

Siffrorna kommer från hälsoföretaget Previa, vars sjuk- och frisktjänst omfattar cirka 150 000 anställda.

Enligt Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa, kan ökningen bero på att svenskarna var mer noggranna med handhygienen under 2010 jämfört med 2011. Detta hänger förmodligen samman med att larmet om svininfluensan kom under hösten 2009, säger Svensson i ett pressmeddelande.

Förkylning vanligast

Statistisken från Previa visar också att förkylning var orsaken till 27 procent av sjukfrånvaron. Samma siffra gällde för vård av sjukt barn, och dessa två var de absolut vanligaste orsakerna till sjukanmälan.

Andra vanliga förklaringar till sjukfrånvaron var "allmäna sjukdomsbesvär" (10 procent), maginfluensa/vinterkräksjuka (8 procent), mag-/tarmbesvär (7 procent) och huvudvärk/yrsel (5 procent).

Viktigt stanna hemma

Enligt Previas beräkning kostade sjukfrånvaron arbetsgivarna 20 miljarder kronor under 2011. En stor kostnad, men lösningen på problemet är knappast att tvinga de anställda att jobba när de är sjuka - tvärtom, säger Urban Svensson.

- Både den anställda och arbetsgivaren tjänar på att den som är sjuk stannar hemma i stället för att sprida smittan vidare på jobbet. Man är som mest smittsam de första dagarna av en förkylning, förklarar han.

Det bästa sättet för arbetsgivarna att hålla sjukfrånvaron på en någorlunda låg nivå är därför att uppmuntra de anställda att stanna hemma i händelse av sjukdom.

Andra sätt är att underlätta en god handhygien på arbetsplatsen samt att hålla den tobaksfri - rökare har i genomsnitt åtta sjukdagar mer per år jämfört med icke-rökare. Man bör också arbeta långsiktigt för att förebygga psykosociala problem, belastningsskador och ohälsosamma levnadsvanor.

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR
  • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill