"Skattepolitiken hotar svensk chefskultur"

Gunnar Wetterberg, Saco: "Chefskulturen gör Sverige konkurrenskraftigt - men skattepolitiken gör det frestande att byta karriär".

Ledarskap | ARTIKEL | OKT 2012

Den svenska chefskulturen, som präglas av ett prestigelöst ledarskap, är en stor tillgång som har gjort Sverige rikt, innovationsvänligt och konkurrenskraftigt. Samtidigt hotas den av en skattepolitik som lockar allt fler att lämna chefskapet och istället bli konsulter med eget företag. Det menar Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg, som har skrivit en ny rapport om chefskap i Sverige.

Gunnar Wetterbergs rapport "Cheferna en svensk kulturtillgång" presenterades och diskuterades i samband med det första mötet för Sacos nyinrättade chefsråd, som Motivation.se tidigare har skrivit om.

I rapporten beskriver Wetterberg bland annat den historiska bakgrunden till den svenska chefskulturen, som han menar har gjort Sverige innovationsvänligt och konkurrenskraftigt.

- Kärnan i den svenska chefskulturen är att ledarskapet är ganska prestigelöst, säger Gunnar Wetterberg till Motivation.se. Svenska chefer klarar av att ta till sig synpunkter från medarbetare och omsätta dessa i praktiken så att produktiviteten ökar. Man lyssnar på sina medarbetare och sätter sig inte på höga hästar, förklarar han.

"Sitter djupt i vår kultur"

Den svenska chefskulturen och det prestigelösa ledarskapet har rötter långt tillbaka i tiden, säger Gunnar Wetterberg.

- Sverige är ett ganska jämlikt samhälle. Jämlikheten har rötter som går ända ner i det självägande bondesamhället, så det sitter djupt i vår kultur. Våra nyblivna chefer blir ofta prestigelösa ledare genom att de ser andra agera på det sättet, det är en form av mästare-lärlingförhållanden, säger Sacos samhällspolitiske chef.

Denna chefskultur medför stora konkurrensfördelar för svenska företag, menar Wetterberg.

- Fördelen är att vi har bättre produktivitetsutveckling än många andra, eftersom vi tar vara på idéer som kommer från golvet, förklarar han.

Missgynnsam skattepolitik

Trots det menar Gunnar Wetterberg att det finns vissa hot mot den svenska chefskulturen i dagens arbetsliv.

- Outsourcing kan utgöra ett hot mot chefskulturen. Ett annat kan vara att man får in utländska ägare med en annan inställning till ledarskap. Ytterligare ett hot kan vara att inte tillräckligt många är intresserade av att bli chefer, säger Wetterberg.

Sacos samhällspolitiske chef tycker också att den svenska skattepolitiken missgynnar personer som vill jobba som chefer. Politiker hyllar småföretagare och entreprenörer, säger han, men på duktiga chefer med vanlig lön lägger man värnskatt.

- Det har blivit så mycket mer gynnsamt att driva eget företag än att vara anställd. Därför är det frestande för många chefer att lämna jobbet och bli konsulter. Det kan säkert vara ett bra val, men det är ju synd om rena skattehänsyn ska styra sådana val, säger Gunnar Wetterberg, och fortsätter:

- Det här med företagare blev en politisk modegrej för cirka 10 år sedan. Politikerna vet att företagare och entreprenörer är viktiga, men har inte förstått på samma sätt vilken betydelse chefer har för att arbetslivet ska fungera bra.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill