Skillnaden mellan knäckta och kläckta idéer

Projektleda | Ledarskap | BLOGG | APRIL 2013

Fredagens Projektnäring levde som vanligt upp till sitt namn. Magnus MackAldener, doktor i maskinteknik på Scania och Pelle Törnberg, vd MTG, pratade kreativitet och ledarskap – och om den svåra konsten att våga misslyckas. Projektledarna som fyllde föreläsningssalen gick garanterat därifrån med nya idéer - och kanske ett större kapital på mod-kontot.

Fredagens Projektnäring levde som vanligt upp till sitt namn. Magnus MackAldener, doktor i maskinteknik på Scania och Pelle Törnberg, tidigare vd på MTG, pratade kreativitet och ledarskap – och om den svåra konsten att våga misslyckas. Projektledarna som fyllde föreläsningssalen gick garanterat därifrån med nya idéer - och kanske ett större kapital på mod-kontot.

Rubriken för dagen var ”Framgångsrika projekt kräver misslyckade projekt”.

Första talare ut var Magnus MackAldener som pratade medryckande om hur en ledare kan skapa en arbetstillvaro som främjar idéer och kreativitet och i slutänden - innovationer. Han definierar ett projekt som en process som ska ta oss från ”nu” till ”sen” – hur processen sedan sker är tämligen oförutsägbar. ”Man kan säga att projektet lever sitt eget liv”, menade MackAldener.

Själv jobbar han i dag i en organisation med 65 ingenjörer som har som uppgift att ta fram nya innovationer. I sitt ledarskap använder han de nio principerna av Creativeship som stöd för att på ett konkret sätt, varje dag, arbeta med att skapa en kreativ tillvaro på jobbet. 

Kreativiteten handlar om att kombinera redan befintlig kunskap och på så sätt hitta nya vägar, nya produkter och nya marknader. Kan man dessutom tjäna pengar på det – då är det en innovation.

”Det gäller att skapa en miljö som kläcker idéerna, inte knäcker. Och det handlar i mångt och mycket om ledarskapet som finns i organisationen”, menar MackAldener. Hans resonemang är tydligt; bara för att man skapar ett klimat där idéer kan frodas innebär det inte att succén är given. Men det innebär att minst en kreativ tanke bland tusentals andra kommer att resultera i något stort. Och då är det värt det. På vägen dit kommer många misslyckade prototyper komma och gå. Men utan dem, inga framsteg.

MackAldener lyfter fyra förutsättningar – Kunskap, Förmåga, Metoder och Motivation. ”Det är i skärningspunkterna mellan dessa förutsättningar som vi skapar kreativitet och utrymme för innovation”, säger han. Han visar hur motivationsgurun Dan Pink  och kreativitetsforskaren Teresa Amabile, Harward Business School, drar samma slutsatser: komplexa uppgifter går inte att lösa med yttre motivatorer såsom ekonomisk ersättning eller bonussystem. Snarare tvärtom. Och faktorer som istället är centrala är självbestämmande och mening.

Några av de nio Creativeship-principerna som Magnus MackAldene lyfter är mod, obruten tanketid för medarbetarna, minska multitasking och försöka skapa en skön gruppdynamik. Tillsammans blir punkterna en bra stomme att hålla sig till i det vardagliga arbetet.

Näste talare - Pelle Törnberg, tidigare vd på MTG - har gjort stora delar av sin karriär i Kinnevikkoncernen. Hans filosofi är ”handling”. Utan den blir inget gjort och det är bättre att agera och misslyckas än att fega ur.

Det blir många skratt i publiken när han kör sina något kontroversiella uppmaningar: ”Sluta prata!”, ”Lägg ner utvecklingssamtalen!” och ”Var inte rationell, var känslomässig!”. Och på något vis är det ganska befriande med någon som vågar ifrågasätta det som tas för givet i många lägen. ”Det är mycket skitprat som mest skapar negativ energi.”

Pelle Törnberg menar till exempel att det är något som är fel i organisationen om man måste vänta ett år på feedback från sin chef i form av utvecklingssamtal - det ska ske kontinuerligt och ingå i vardagliga. ”Det är chefens förbannade skyldighet att ha en uppfattning om medarbetarnas insats”. Han menar också att det är positivt att kicka de personer som inte ligger i linje med verksamheten. ”Man gör både individen och bolaget en tjänst”. 

Misslyckanden är en del av det affärsmässiga tänkandet, om man läser lite mellan Pelle Törnbergs rader. Han är hjärnan bakom Mismanagement – en fond för misslyckanden dit chefer fick betala bötessummor efter omröstningar internt. Misslyckandets storlek blev underlag för bötessumman. 

”Det finns en anledning till att chefer har högre lön än andra, det är viktigt att förstå. Det är inte alls roligt att vara chef.  Det är ansvarsfyllt och tungt för det mesta. Eftersträvar man en chefstitel ska man inse att det kommer mycket svårigheter och motstånd också”, sa Törnberg. Som i och för sig också avslutade sitt scenframträdande med uppmaningen ”Lita aldrig på någon som står på en scen”…

Även om man som åhörare på Projektnäring väljer att inte lita på allt man hör, så är jag ganska säker på att merparten av publiken gick därifrån med huvudet fullt av nya infallsvinklar. Och förhoppningsvis blev många av projektledarna inspirerade att fundera några extra varv kring kreativitet.

Kanske några av dem vågade gå hem och ta ett modigt beslut om att börja skapa mer utrymme för framtida innovationer?

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara blogginlägg
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Projektleda
  • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill