Sociala medier allt större som rekryteringskanal

Chefer addar sina medarbetare och använder Facebook när de vill anställa.

HR | ARTIKEL | SEP 2011

Svenska chefer använder sig allt mer av Facebook och andra sociala medier när de söker information inför en rekrytering, enligt en ny studie från Manpower. Samtidigt blir det också vanligare att anställda addar chefen som Facebookvän.

Hela 80 procent av de 8000 personer som deltog i Manpowers Work Life-undersökning uppger att de har en profil på Facebook. Det är en ökning med 31 procent på tre år. Enkätsvaren visar dessutom att gränsen mellan arbetsliv och privatliv håller på att suddas ut. 39 procent av cheferna addar sina medarbetare på Facebook - en ökning med 11 procent jämfört med för tre år sedan. Än mer signifikant är att var tredje chef hämtar information från Facebook när de rekryterar, vilket inte var särskilt vanligt när undersökningen 2008 gjordes.

Hans Makander, informationschef på ManpowerGroup, tycker att utvecklingen är naturlig.

- Det har kommit ett nytt verktyg som är lätt att hantera. Det vore konstigt om det inte användes, säger Makander, som dock höjer ett varningens finger:

- Det finns en viss fara om det blir ett allför viktigt instrument. Då finns det en risk för felbedömningar. I Manpowers rekryteringsprocesser är det personliga mötet, referenserna och meriterna avgörande. Informationen från sociala medier är bara en liten del av helheten, säger han.

Att användningen av Facebook har ökat inom arbetslivet tror han också beror på att den har spritt sig till fler åldersgrupper.

- Facebook har blivit mer etablerat bland medelålders, förut var det mest yngre chefer som använde det. Nu är det ett verktyg som de flesta kan hantera.

Arbetssökande sållas bort

14 procent av cheferna säger att de någon gång har valt bort en arbetssökande på grund av den information de har hittat i de sociala medierna.

Det man framför allt vill ta reda på är om den arbetssökande har en personlighet och en livssituation som är passande för det aktuella företaget.

- Sådant som företagen inte tycker om är till exempel om man har pratat skit om sin chef på Facebook, eller om man har skrivit om sekretessmaterial, säger Hans Makander.

Vad vill då en rekryterare helst se på en kandidats Facebooksida?

- Det är alltid bra om man har ett stort socialt umgänge och ett stort engagemeng i det man jobbar med. Det är också bra om man har en aktiv fritid, tar hand om sin hälsa och så vidare.

Hans Makander tror dock inte att informationen i de sociala medierna är särskilt avgörande för om en arbetssökande får jobbet eller inte. Men det finns trots allt en risk att vissa företag lägger för stort vikt vid den information de hittar, anser han.

- Som individ ska man vara rätt försiktig, om man är öppet kritisk mot en arbetsgivare på Facebook så kan det vara avgörande för att man inte får nytt jobb. Och visst har det hänt att folk har fått sparken på grund av någonting de har skrivit på Facebook.

Kollar upp chefen

Att gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut allt mer får inte bara konsekvenser för arbetssökande och vanliga anställda. Även chefer måste göra ett gott intryck i de sociala medierna.

- Många kollar upp chefen innan de söker ett jobb. Folk med erfarenhet av dåliga chefer gör ofta så. Lärare är den grupp som är mest aktiva på den punkten - de kollar gärna upp rektorn innan de söker jobb på en skola, säger Hans Makander.

Inte nog med att fler och fler addar sina medarbetare - det blir också vanligare att anställda använder de sociala medierna på jobbet. Nästan var femte loggar in på Facebook på arbetstid så gott som varje dag, och bland de yngre är siffran uppe på 37 procent. Utvecklingen har lett till att allt fler arbetsplatser förbjuder sina medarbetare att ägna sig åt sociala medier under arbetstid. Inom sektorerna handel och butik samt hälso- och sjukvård har så mycket som 44 respektive 34 procent förbjudit sådan aktivitet.

Färre söker jobb

En trend som dock går emot de övriga resultaten är att andelen som använder sociala medier för att söka jobb har minskat. 2008 var det en tredjedel som använde Facebook och andra sociala nätverk som arbetsförmedling. I den nya undersökningen har den siffran sjunkit till 17 procent.

Samtidigt har användningen av yrkesnätverket LinkedIn mer än fördubblats, så förändringen är knappast hundraprocentig.

- Vi vet också att det finns företag som har tagit bort sin hemsida och istället använder Facebook, eftersom det är ett ställe där man kan nå talangerna, säger Hans Makander.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill