Sociala medier - blandar jobb och privatliv

Många anställda undviker sociala medier för att skydda sitt privatliv.

Kommunicera | HR | ARTIKEL | FEB 2013

Medarbetarnas användning av sociala medier på arbetstid har varit ett hett diskussionsämne de senaste åren. Nu har det kommit en ny undersökning som visar att den nya tekniken kan komplicera förhållandet mellan jobb och privatliv. Den ofrivilliga sammanblandningen får många att helt enkelt sluta använda sociala medier, visar enkäten som har genomförts av AVG Technologies.

Frågan har varit uppe för diskussion otaliga gånger; ska anställda få använda sociala medier på jobbet?

Idag är det många som svarar ja på den frågan. Kommunikation och användande av ny teknik bör uppmuntras, inte förbjudas. Andra menar dock att de anställda förspiller alltför mycket värdefull arbetstid om de tillåts twittra och göra Facebook-uppdateringar på jobbet.

Undersökningar har också visat att användning av sociala medier på arbetstid påverkar arbetsprestationen negativt.

Nu har det kommit en ny undersökning som ger skeptikerna vatten på sin kvarn. En studie som har genomförts av software-företaget AVG Technologies visar att sociala medier försämrar de anställdas möjlighet att skydda sitt privatliv, skriver tidningen HR Magazine.

Oansvarig användning

En majoritet - 53 procent - av respondenterna i AVG:s undersökning menar att oansvarig användning av sociala medier har en negativ inverkan på de anställdas privatliv, och att detta leder till att vissa medarbetare inte längre vill delta i de digitala nätverken.

En anställd av tio har någon gång upptäckt att kollegor använder sociala medier för att prata bakom ryggen på dem. 11 procent av de tillfrågade har någon gång hamnat på "pinsamma" bilder eller videoklipp i samband med jobbet som sedan har lagts ut i sociala medier.

Att gränsen mellan arbetsliv och privatliv håller på att suddas ut är ett känt fenomen, och den ökade användningen av sociala medier i såväl privata som professionella sammanhang driver på den utvecklingen. I samband med detta upplever många anställda att deras rätt till ett privatliv urholkas när andra anställda använder sociala medier på ett oansvarigt sätt och ägnar sig åt cyber-mobbing, skriver HR Magazine.

Av dem som upplever att deras privatliv har kränkts väljer idag en fjärdedel att helt enkelt undvika sociala medier i högsta möjliga mån, enligt AVG:s undersökning.

Addar inte kollegor

Tidigare undersökningar har också visat att många anställda undviker att adda sina jobbkollegor på Facebook, just av rädsla för att privata angelägenheter ska spridas vitt och brett bland kollegorna.

En studie som rekryteringsföretaget Kelly Services genomförde 2012 visade att 39 procent av de anställdas tycker att det kan vara problematiskt att i sociala medier blanda sina professionella kontakter med sina privata kontakter. 35 procent ansåg också att de sociala medierna har en negativ påverkan på produktiviteten på arbetsplatsen.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill