Språkkunskaper viktigt på global marknad

Svenska företag riskerar att gå miste om exportavtal på grund av bristande språkkompetens.

Kommunicera | HR | ARTIKEL | JUNI 2012

Goda språkkunskaper blir en allt viktigare egenskap för att lyckas med affärerna på den globaliserade marknaden. I en global undersökning uppger två tredjedelar av cheferna att de stöter på problem på grund av bristande kommunikation. Tidigare forskning har också visat att problemet är vanligare bland företag i Sverige än i andra europeiska länder.

Den färska undersökningen om språkkunskaper på den globala marknaden har genomförts av Economist Intelligence Unit och sponsrats av språkföretaget EF, skriver SvD Näringsliv. 572 chefer deltog i studien som genomfördes i februari och mars 2012. Ungefär hälften av de deltagande cheferna arbetade på ledningsgrupps- eller styrelsenivå.

Hindrar stora affärer

Resultaten visar på ett tydligt behov av förbättrade språkkunskaper på den globala marknaden. Hela 90 procent av cheferna anser att deras företag skulle kunna förbättra vinsten, omsättningen och marknadsandelarna med hjälp av större kunskaper i främmande språk och kulturer.

Många av dem talar av egen erfarenhet; två tredjedelar av toppcheferna säger att de ofta eller ibland får problem med kommunikationen på grund av dåliga språk- och kulturkunskaper, och att detta till och med har hindrat stora internationella affärer.

Många tycker också att den egna organisationen gör för lite för att förbättra situationen. 47 procent av cheferna tycker inte att deras företag erbjuder sina anställda den utbildning som krävs för att förbättra den språkliga och kulturella kompetensen.

Latinamerikaner oroliga - svenskar nöjda

Mest oroliga över bristen på språklig kompetens är företagsledarna i Latinamerika och Sydeuropa. Exempelvis säger 79 procent av deltagarna i Brasilien att de har stött på hinder i affärslivet på grund av bristande kultur- och språkkunskaper.

Företagsledare i Norden tycks inte bekymra sig fullt lika mycket över språkbarriärerna. Över två tredjedelar av de nordiska cheferna anser att deras företag redan satsar tillräckligt mycket på medarbetarnas språkkunskaper.

Sverige halkar efter

Tidigare forskning har emellertid visat att det finns all anledning att oroa sig över bristen på språkkunskaper i det svenska arbetslivet.

Den svenska forskaren Ingela Bel Habib, som är doktor i psykologi med inriktning mot beteende, kultur och kommunikation, har jämfört språkkunskaperna i små och medelstora företag i Tyskland, Frankrike och Sverige, samt analyserat hur dessa påverkar exporten.

Studien visar att det finns ett tydligt samband mellan flerspråkighet och konkurrenskraft på marknaden. Trots det hade bara 27 procent av de svenska små och medelstora företagen mångspråkighet som exportstrategi, vilket kan jämföras med 68 procent av de danska företagen, 63 procent av de tyska och 40 procent av de franska.

Som en konsekvens av detta har hela 20 procent av de svenska företagen gått miste om exportavtal på grund av språkbarriärer, jämfört med bara 4 procent av de danska, 8 procent av de tyska och 13 procent av de franska företagen.

Tyska viktigast

Vilka språk är det då vi behöver lära oss? I en studie som Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund genomförde i samarbete med Demoskop i september 2011 fick svenska företag bland annat svara på frågan vilket språk (utöver svenska och engelska) de anser att den svenska skolan bör prioritera.

Av de företag som sysslar med internationella affärer svarade 37 procent att tyska var viktigast, 31 procent svarade spanska, 15 procent röstade på franska medan 6 procent tyckte att kinesiska borde prioriteras.

Tyska är med andra ord fortfarande ett mycket viktigt handelsspråk för oss svenskar.

Det kan därför vara på sin plats att påminna om den västtyske förbundskanslern Willy Brandts klassiska citat: "Om jag vill sälja något till er så talar jag ert språk. Men om det är jag som ska köpa,  dann müssen Sie Deutsch sprechen".

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill