"Stärk det prestationsinriktade ledarskapet"

Agneta Saxeby, Ennova: Mer fokus på prestation ger svenskarna större arbetsglädje.

Ledarskap | ARTIKEL | SEP 2012

Prestationsinriktat ledarskap bidrar till att företagen når sina mål – utan att det går ut över arbetsglädjen. Det visar årets European Employee Index (EEI)* som Ennova har genomfört.

Sverige har världens mest relationsorienterade ledarstil som präglas av jämlikhet, konsensus, samarbete och tillit. Liksom Norge och Danmark tillhör Sverige också de länder som är mest främmande för en prestationsorienterad ledarstil. Det är synd, eftersom vår slutsats är att bra chefer behärskar båda ledardisciplinerna. I Norden bidrar också prestationsinriktat ledarskap positivt till arbetsglädje, både direkt och via effekten på närmaste chef.

Lägre betyg än grannländerna

Svenska chefer får trots sitt relationsinriktade ledarskap, betydligt lägre betyg av sina medarbetare än norska och danska chefer när det gäller involvering och stöd. Förklaringen till det dåliga betyget kan ligga i att svenskar har högre förväntningar på att bli mer involverade av närmaste chefen och att kunna påverka verksamhetens inriktning.

Svenska medarbetare sätter också mycket lägre betyg än övriga länder (även jämfört med Danmark och Norge) på chefens förmåga att erkänna goda prestationer. En orsak kan vara att chefen känner att han måste lyssna, involvera och stötta alla medarbetare.

Att lyfta fram en medarbetare som har presterat bra är uppenbarligen svårt i Sveriges relationsdrivna kultur. Men faktum är att prestationsinriktat ledarskap, som ofta upplevs som hårt, värdesätts av medarbetarna enligt årets EEI-undersökning.

Unknown photo imported from Drupal
Sverige hör ändå fortfarande till de länder som har högst arbetsglädje i världen. Däremot fortsatte nedgången för hur medarbetarna upplever sin yrkesmässiga och personliga utveckling. Ett svagt prestationsinriktat ledarskap går ut över denna utveckling, främst när det gäller chefens förmåga att sätta personliga mål och ge feedback till medarbetarna. 

Sverige på åttonde plats

En kombination av relationsinriktat– och prestationsorienterat ledarskap skulle inte bara höja arbetsglädjen utan också öka lönsamheten i svenska företag.

Nu ligger Sverige på en åttonde plats i rankningen om arbetsglädje, men om vi stärker det prestationsinriktade ledarskapet är jag övertygad om att vi kan klättra på rankinglistan.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om undersökningen

* EEI är en representativ studie om medarbetares arbetsglädje, som omfattar 25 000 medarbetare i 25 länder. Det är trettonde året i rad som Ennova genomför undersökningen. I Sverige har 5 000 svar samlats in. Ennova är en konsultverksamhet som har arbetat professionellt med utveckling och utförande av medarbetar- och kundundersökningar åt en lång rad av skandinaviska företag i över 20 år. Företaget har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Århus och Oslo.

Om skribenten

Agneta Saxeby är konsult på Ennova med mer än 20 års erfarenhet av medarbetarundersökningar. Hon förmedlar kunskap som förändrar till en rad olika verksamheter, där målet är att utveckla verksamheten till dess fulla potential.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill