Status - en mjukvara

Fräsig bil? Glöm det - här är de nya statussymbolerna.

HR | Karriär | ARTIKEL | SEP 2014

Svenskarnas syn på status har förändrats. Gamla statussymboler som snygga bilar och sommarhus utomlands har ersatts av nya, mjukare värden, exempelvis balans i arbetslivet. Det visar en ny undersökning från Manpower Group, som också konstaterar att drygt var tredje svensk tycker att det är ganska eller mycket viktigt med status.

Svunnen är den tid då hög lön, snygga bilar och sommarhus i Sydeuropa utgjorde de viktigaste symbolerna för framgång och social status. Idag är det helt andra saker som markerar en persons ställning i samhället - åtminstone om man ska tro Manpower Work Lifes nya panelundersökning om just statussymboler.

Drygt var tredje svensk, 37 procent, tycker att status är ganska eller mycket viktigt. Något fler, 39 procent, uppger att de strävar efter ett jobb med hög status.

Mjuka värden

Topplistan över svenskarnas statusmarkörer (eller klassmarkörer om man så vill) består av idel mjuka värden; högst upp kommer att "ha upplevt mycket i livet" (41 procent) och att ha "balans mellan arbete och fritid" (41 procent). Listan domineras av saker som är icke-materialistiska och som saknar direkt koppling till arbetslivet.

Det är exempelvis viktigt att vara en bra förälder (32 procent), att vara lyckligt gift (32 procent), att resa mycket i världen (25 procent) och att vara allmänbildad (25 procent). Att ha ett högavlönat jobb (25 procent) är också viktigt, men långt ifrån viktigast.

De materiella symboler som vi traditionellt förknippar med status hamnar istället på bottenlistan. Idag är det få som förknippar status med att "ha de senaste prylarna" (1 procent), att "vara bra på en sport" (3 procent), att "ha en snygg/fin bil" (4 procent) eller att ha sommarställe utomlands (4 procent). Utbildning tycks inte heller stå särskilt högt i kurs - endast 3 procent ser det som en statusmarkör att ha doktorerat.

En möjlig tolkning av siffrorna är att klassamhället idag är mindre materialistiskt och mer existensiellt, men alltjämt ändå ett klassamhälle - det är sällan undersköterskor och städare som går ner på deltid för att finna harmoni i livet eller få mer tid över för barnen.

Lärorikt för arbetsgivare

Manpowers undersökning visar också att synen på status skiljer sig åt mellan olika branscher. Människor inom marknad/reklam/pr/information samt management och forskning/utveckling lägger exempelvis större vikt vid status jämfört med anställda inom hantverksyrken, handel och service.
47 procent av respondenterna i undersökningen anser att de själva har ett ganska eller mycket statusfyllt jobb.

Monica Längbo, HR-direktör för ManpowerGroup, ser positivt på den siffran.

– Det är glädjande att så många tycker att de har ett statusfyllt jobb. Det skulle kunna tolkas som att de ändå tycker att de har en bra balans i livet, säger Monica Längbo.

Hon menar också att arbetsgivare kan ta lärdom av resultaten i undersökningen.

– Det är tydligt att många värdesätter ett bra liv vid sidan av jobbet. Arbetsgivare som kan bidra till att de anställda upplever balans i livet är vinnare i längden, förklarar hon.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill