Stockholm bäst på jämställdhet

Fler kvinnor i ledande positioner i Stockholms näringsliv, visar en ny undersökning från Grant Thornton.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2013

Företag i Stockholm utmärker sig när det gäller jämställdhet i den högsta ledningen. De har fler kvinnor i ledningen och fler kvinnliga vd:ar jämfört med övriga landet. Det visar en undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton. För Göteborg ser det däremot sämre ut.

Stockholm är Sveriges mest jämställda stad - åtminstone om man går efter hur könsfördelningen i de lokala företagens ledning ser ut.

En ny undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar att företagen i Stockholm drar ifrån när det gäller jämställdhet i högsta ledningen. Förklaringen tros vara att Stockholm har en hög andel tjänsteföretag.

Bäst i Stockholm - sämst i Göteborg

Undersökningen omfattar 612 medelstora företag med 50-500 anställda. Siffrorna från Grant Thornton visar att kvinnor i snitt utgör 27 procent av företagsledningarna i bolagen. I Stockholm är siffran dock högre och uppgår till 35 procent, vilket för huvudstadens del är en ökning med sex procentenheter sedan förra året.

Det är också vanligare i Stockholm än i övriga landet att man har en kvinna som vd för företaget. 13 procent av de Stockholmsbaserade företagen i undersökningen hade en kvinnlig vd, att jämföra med nio procent för hela landet.

I Sveriges näst största stad, Göteborg, är det sämre ställt med jämställdheten. När det gäller andelen kvinnliga vd:ar är Göteborg sämst i hela landet, skriver Grant Thornton i ett pressmeddelande.

"Bra business"

Endast två procent av vd:arna i Göteborg är kvinnor. De regionala skillnaderna mellan Stockholm och Göteborg kan bero på att Stockholm har en större andel tjänsteföretag än Göteborg, tror Grant Thorntons experter. I Göteborg domineras näringslivet i hög utsträckning av tillverkningsindustrin. Staden är också känd för att ha ett ganska stängt näringsliv, där det är väldigt svårt för kvinnor att ta sig in.

Peter Bodin, vd på Grant Thornton, understryker vikten av att släppa in kvinnorna på de högsta positionerna - annars går man miste om värdefull kompetens, säger han i ett pressmeddelande. 

- Det är viktigt att vi i näringslivet agerar för att öka kvinnors representation i företagsledningar och på chefspositioner. Vi vet idag att kvinnor t.ex. idag i högre utsträckning än män skaffar sig högre utbildning vid universitet och högskolor och det finns stor kvinnlig kompetens att tillgå. Genom att skapa större mångfald i våra företagsledningar frigör vi våra företags potential att växa och utvecklas. Det är helt enkelt bra business, avslutar Peter Bodin.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill