Stor chefsbrist i offentlig sektor

Läget värst i utbildningssektorn.

Ledarskap | ARTIKEL | AUG 2011

Efterfrågan på chefer ökar samtidigt som antalet sökande till tjänsterna minskar, enligt siffror från chefsorganisationen Ledarna. Inom den offentliga sektorn finns det i genomsnitt endast en sökande per chefstjänst. "Tjänstemän och förtroendevalda måste sätta den här frågan på dagordningen", säger Annika Billström, seniorkonsult med 25 års erfarenhet av offentlig sektor.

Chefsorganisationen Ledarna har, tillsammans med Arbetsförmedlingen, tagit fram statistik som visar att efterfrågan på chefer ökar rejält. Samtidigt har antalet sökande mer än halverats under de senaste två åren. Minskningen gäller för såväl privat som offentlig sektor. Läget är dock allvarligast inom det offentliga, där det i genomsnitt finns endast 1,1 sökande per chefstjänst. Motsvarande siffra för den privata sektorn är 8,6.

Annika Billström är föredetta socialdemokratiskt finansborgarråd i Stockholm och har 25 års erfarenhet av ledarskap i offentlig sektor. Idag är hon VD och seniorkonsult i rekryteringsföretaget Inchefia AB.

- Man tycker att de här siffrorna skulle uppmana tjänstemän och förtroendevalda att sätta frågan på dagordningen, säger Annika Billström. De ansvariga måste sätta sig ner och kartlägga sina behov och utifrån den analysen vidta åtgärder för att locka den unga generationen.

Förutom rent rekryteringsarbete arbetar Inchefia AB med att kartlägga de stora pensionsavgångarna som väntar de kommande åren. Tjänstemän och förtroendevalda inom välfärdssektorn vet att avgångarna kommer - men har sällan koll på när och inom vilka områden.

- Det jag tror är viktigt för Sverige är att man lyckas rekrytera den unga generationen av 80- och 90-talister. Med tanke på pensionsavgångarna är det den stora utmaningen, säger Annika Billström.

Fram till 2014 kommer 50 000-75 000 chefer att lämna arbetsmarknaden, enligt Ledarna.

Identifiera talanger internt

Rent konkret finns det flera sätt att hitta morgondagens chefer, menar Annika Billström.

- En metod är att jobba med att identifiera kommande talanger internt och skola in dem i en tydlig karriärutvecklingsplan, säger hon, och fortsätter:

- Ett annat sätt är att utnyttja den äldre generationens kunskaper. Istället för att låta dem gå i pension kan man använda deras erfarenhet och göra dem till mentorer.

Annika Billström understryker också vikten av att ge dem unga en positiv bild av den offentliga sektorn.

- Utifrån bristyrken man kommer att ha måste man närma sig de lärosäten som finns och i grunden förklara vad offentlig sektor är. Många tror nog att det är trist att jobba där, men i själva verket kan det vara väldigt spännande.

Stor brist i utbildningssektorn

Chefsbristen är extra stor inom utbildningssektorn, enligt Ledarnas siffror. Jobb som exempelvis verksamhetschef i skolan har i snitt endast 0,6 sökande per utannonserad tjänst. Motsvarande siffra i oktober förra året var en sökande per tjänst. Annika Billström ser kopplingar till lärarnas krav på ett lönelyft, men tror också att den offentliga sektorns politiska dimension kan verka avskräckande.

- Har man inte varit i en politisk organisation tidigare känner man sig kanske tveksam, det är inte alltid lätt förstå hur politiken fungerar.

Det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning inom välfärdssektorn, anser hon.

- Även politiker behöver förstå vilka befogenheter de har gentemot tjänstemännen. Det kommer många nya förtroendevalda efter varje val, och tyvärr tror jag inte de får sin ledarskapsutbildning, säger Annika Billström.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill