Stress och ryggproblem vanligaste sjukskrivningsorsakerna

Stora skillnader i sjukskrivningsdiagnoser mellan olika yrken, visar en ny rapport från Försäkringskassan.

HR | ARTIKEL | NOV 2011

Orsakerna till att anställda sjukskriver sig varierar mycket mellan olika yrkesgrupper, visar en ny rapport från Försäkringskassan. Bland personer inom ledningsarbete är psykisk sjukdom den vanligaste diagnosen - men chefer sjukskriver sig i betydligt mindre utsträckning än exempelvis personer som saknar yrkesutbildning.

Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om sjukskrivningsdiagnoserna i olika yrkesgrupper. Rapporten inkluderar alla anställda i åldern 18-64 år som var folkbokförda i Sverige den 31 december 2009 och som hade en yrkesuppgift registrerad i SCB:s register.
Statistiken visar på stora skillnader mellan yrkeskategorierna - både när det gäller antalet sjukskrivningar och vilka diagnoser de föranleds av.

Som exempel nämner Försäkringskassan att det startas tre gånger fler sjukskrivningar bland anställda män i yrken utan formella krav på yrkesutbildning än bland män i lednings- och chefspositioner.

I samtliga studerade yrken hade kvinnor fler startade sjukskrivningar per anställd. Graviditet är en av de främsta orsakerna till det - omkring 9 procent av alla startade sjukskrivningar per 1000 anställda på hela arbetsmarknaden beror på graviditetsrelaterade sjukdomar, skriver Försäkringskassan i sitt pressmeddelande.

Skillnader mellan yrkesgrupperna

Stress och ryggproblem visar sig vara de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Jämförelsen mellan olika yrkeskategorier visar att svår stress är vanligast hos bland annat präster, psykologer, behandlingsassistenter och och säkerhetspersonal. Depression är också något som ofta drabbar präster, men även montörer, servicearbetare med flera.
Diagnoserna varierar mycket mellan de olika yrkesgrupperna. Förklaringarna är flera, menar Försäkringskassan - bland annat handlar det om arbetsmiljö och anpassningsmöjligheter i arbetet, säger rapportens författare Marie Mulder. En annan tänkbar orsak är att personer med sämre hälsa i större utsträckning arbetar i yrken med lägre anställningskrav.

Psykiska besvär bland chefer

Chefer är inte överrepresenterade i någon av diagnosgrupperna. De vanligaste sjukskrivningsorsakerna i yrkeskategorin "ledningsarbete" är psykiska sjukdomar samt problem med rörelseorganen, enligt Försäkringskassans tabell.

Bland kvinnor inom ledningsarbete startades totalt 64,4 sjukskrivningar (över 14 dagar) per 1000 anställda. Av dessa var det 15,2 som berodde på psykiska sjukdomar, 11,6 var sjukdomar relaterade till rörelseorganen och 6,6 orsakades av graviditetsrelaterade sjukdomar. Sjukast bland kvinnor med olika former av ledningsarbete var yrkesgruppen "chefer för mindre företag och enheter", med 71,5 startade sjukskrivningar per 1000 anställda.

Männen friskare

Bland männen inom ledningsarbete startades endast 32,9 sjukskrivningar per 1000 anställda, ungefär hälften så många som bland kvinnorna. Den vanligaste enskilda sjukskrivningsorsaken var problem med rörelseorganen (8,0) och psykiska sjukdomar (6,0). Även bland männen var det chefer för mindre företag och enheter som hade flest antal sjukskrivningar (40,7) per 1000 anställda.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill