Stress på jobbet orsakar fysisk inaktivitet

Personer som upplever stress i arbetslivet blir stillasittande och passiva på sin fritid, enligt en ny studie.

HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | NOV 2012

Personer som är stressade på jobbet och har dålig kontroll över sin arbetssituation är mindre fysiskt aktiva på sin fritid, visar ett nytt internationellt forskningsprojekt som bland annat Mittuniversitetet har bidragit till. Fysisk inaktivitet är ett folkhälsoproblem som kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer, säger forskarna.

Studien innehåller data från 170 000 personer i 14 olika europeiska länder, och är en del av samarbetsprojektet IPD-Work Consortium, där bland annat svenska Mittuniversitetet ingår. Resultaten, som nyligen publicerades i American Journal of Epedemiology, visar att det finns ett tydligt samband mellan stress i arbetslivet och fysisk inaktivitet på fritiden.

Trötthet orsakar passivitet

Personer som upplever en hög grad av stress i sitt arbete löper 20 procent högre risk att bli fysiskt inaktiva på sin fritid. Detta hänger samman med att stress leder till trötthet och ett större behov av återhämtning, vilket resulterar i passivitet, menar forskarna som ligger bakom undersökningen.

Anders Knutsson, professor emeritus i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet, förklarar att risken för fysisk inaktivitet bland personer som upplever hög stress på jobbet framför allt är kopplad till hur man upplever kontrollen över den egna arbetssituationen.

- Ju mindre kontroll och möjlighet man hade att styra sitt arbete, desto större var sannolikheten att personen var fysiskt inaktiv på fritiden, säger professorn i ett pressmeddelande.

Hot mot folkhälsan

Fysisk inaktivitet är ett hot mot folkhälsan, menar forskarna. Personer som inte är fysiskt aktiva löper större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och vissa former av cancer.

- Våra resultat tyder på att insatser för att öka den fysiska aktiviteten i befolkningen också kan dra nytta av att beakta faktorer som rör arbetslivet, säger Anders Knutsson.

Flera tidigare studier har också visat att fysisk aktivitet hjälper mot just stress. En dansk studie från 2009 visade att tjänstemän som är fysiskt aktiva lider mindre av stress, och att träning är viktigt för den psykiska och fysiska hälsan i synnerhet om man sitter stilla på ett kontor hela dagarna.

Tidigare forskning har också visat att det kan räcka med en relativt liten mängd fysiska aktiviteter för att motverka stress och påverka den mentala hälsan positivt.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill