Svårt att påverka i offentlig sektor

Var tredje offentliganställd chef känner sig inte delaktig i beslut, enligt en ny undersökning.

Ledarskap | Medarbetarskap | ARTIKEL | JAN 2013

Motivation.se har tidigare berättat att många chefer i offentlig sektor känner frustration över sina arbetsförhållanden. Nu har det kommit en ny rapport som bekräftar den bilden. I en enkät från prestationsanalysföretaget Springlife säger hela 30 procent av de offentliganställda cheferna att de inte känner sig delaktiga i beslut som tas på arbetsplatsen.

Arbetsvillkoren för chefer i offentlig sektor beskrivs ofta i dystra ordalag. Motivation.se har tidigare berättat att bristande handlingsfrihet och tuffa besparingskrav leder till att många offentliganställda chefer drömmer om att övergå till privat sektor.

En ny rapport från prestationsanalysföretaget Springlife tydliggör ett av problemen; cheferna inom den politiskt styrda välfärdssektorn känner sig inte delaktiga i de beslut som tas på arbetsplatsen. Bristen på delaktighet gäller även övriga medarbetare - i ännu högre grad.

Kan påverka - ibland

Drygt 2000 chefer och 29 000 medarbetare i offentlig sektor har deltagit i Springlifes undersökning, som genomfördes under 2012.
Resultaten visar att endast 71 procent av cheferna svarar att de oftast har möjlighet att påverka beslut som tas på arbetsplatsen. 24 procent svarar att de "ibland" har den möjligheten, medan 5 procent svarar "sällan".

Slutligen uppger 1 procent av cheferna i undersökningen att de "inte alls" har möjlighet att påverka besluten på sin arbetsplats. Sammanlagt känner alltså var tredje chef i offentlig sektor en starkt begränsad delaktighet i verksamhetens beslut.

Springlifes VD Michael Sjödin menar att chefers och medarbetares delaktighet starkt påverkar prestationsnivån i verksamheten.

- Om jag som chef inte kan vara med och fatta beslut så kan jag ju inte heller säkerställa att mina medarbetares kompetens och styrkor används på det mest optimala sättet, säger Michael Sjödin i ett pressmeddelande.
Enligt Springlife kan siffrorna delvis förklaras av att högsta ledningen inte vill dela med sig av nulägesfakta eller information om vart organisationen är på väg. Svårigheter med att bryta ned verksamhetens mål i gruppmål och medarbetarmål kan också påverka, menar analysföretaget.

Medarbetarna mindre delaktiga

Även medarbetarna i offentlig sektor upplever en låg grad av delaktighet i beslutsfattandet på arbetsplatsen, enligt Springlifes undersökning.
Bara 31 procent av de drygt 29 000 offentliganställda medarbetare som deltog i enkäten uppger att de "oftast" har möjlighet att påverka beslut som tas på arbetsplatsen. Majoriteten, 53 procent, säger att de "ibland" kan påverka besluten, medan 14 procent svarar "sällan" och 3 procent "inte alls".

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Medarbetarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Medarbetarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill