Svenskar positiva till karriärbyte

7 av 10 svenskar har någon gång bytt karriär - och majoriteten är nöjda med sitt val, visar ny undersökning.

HR | Karriär | ARTIKEL | MARS 2014

Svenskarna är överraskande glada i att byta karriär. Det visar en ny undersökning från Manpower, som avslöjar att drygt sju av tio har sadlat om helt åtminstone en gång i livet. Majoriteten ser karriärbytet som en positiv erfarenhet. Hans Makander, informationschef på Manpower, tycker att siffrorna är glädjande - vi behöver en större rörlighet på arbetsmarknaden, menar han.

Svenskarna är flitiga karriärbytare. Åtminstone om man ska tro arbetslivspanelen i undersökningen Manpower Work Life. Där uppger 73 procent, alltså drygt sju av tio, att de minst en gång i livet har bytt yrkesinriktning helt.

Hans Makander, informationschef på bemanningsföretaget Manpower som ligger bakom undersökningen, tycker att resultaten är överraskande. Han säger samtidigt att vårt sätt att se på karriären och yrkeslivet håller på att förändras.

- Ja, jag tror det. Tidigare var det ju så att man skulle utbilda sig och sedan arbeta med något resten av livet. Men arbetsmarknaden förändras snabbt, vilket gör att det idag är få som kommer att kunna göra samma sak hela livet. Många har förstått det och anpassat sig. Det handlar också om att många hittar en egen nisch eller ett intresse som de vill testa att arbeta med, säger Hans Makander till Motivation.se.

"Spark i baken"

Undersökningen visar att 29 procent av svenskarna har bytt karriär en gång i livet, medan 22 procent har bytt inriktning två gånger och lika många har bytt karriär tre gånger eller fler. Resultaten ska dock läsas med viss försiktighet - respondenterna kan ha tolkat frågan på olika sätt. Men det är ändå tydligt att svenskarna är öppna för karriärbyten, vilket Hans Makander ser som väldigt positivt.

- Det är bra att människor i större utsträckning vågar söka nya utmaningar. Sedan är det ju så att vissa har blivit tvingade till det på grund av uppsägning. Många arbetsuppgifter och branscher förändras och vissa yrkesgrupper försvinner. Men vår undersökning visar att en hög andel av dessa ändå tycker att karriärbytet har varit positivt. Det blir som en spark i baken, och man passar på att testa någonting nytt, säger Hans Makander.

74 procent av dem som har bytt yrkesinriktning tycker att karriärbytet har blivit "ganska lyckat" eller "mycket lyckat". Bland dem som blivit uppsagda och inte själva valt karriärbytet är motsvarande siffra 64 procent.

Ökar rörligheten

Av rapporten framgår egentligen inte vilka yrkeskategorier som är mest benägna att byta karriär. Men Hans Makander säger att det framför allt är vanligt inom reklam, media och kultur.

Det beror delvis på hur arbetsmarknaden ser ut för dessa grupper, men det kan också förklaras med att människor inom sådana yrken är vana vid att följa sin passion och därför benägna att testa nya saker som intresserar dem.

Manpowers informationschef menar att karriärbyten inte bara är positivt för individen, utan också för arbetsmarknaden.

- Karriärbyten ökar rörligheten, vilket är bra för arbetsmarknaden. I Sverige är det tyvärr fortfarande lite för många som sitter för länge på sin post. I exempelvis Danmark är det betydligt större omsättning, säger Hans Makander.

De fem främsta skälen till karriärbyte:

 1. Jag ville ha nya utmaningar: 33 procent.
 2. Jag blev uppsagd: 14 procent
 3. Jag ville förbättra karriärmöjligheterna: 13 procent
 4. Jag vantrivdes i min tidigare yrkesroll: 13 procent
 5. Jag ville ha högre lön: 11 procent


Källa: Manpower Work Life

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill