Sverige måste bli bättre på integration av nyanlända

Tufft för invandrare de första tio åren, visar studie.

HR | ARTIKEL | DEC 2012

Sysselsättningsgapet mellan nyanlända invandrare och infödda är enormt, visar en studie från Institutet för framtidsstudier vid Stockholms universitet. Sverige är sämst i Europa på att släppa in nyanlända på arbetsmarknaden. För invandrare som har bott i landet i över tio år ser det dock ljusare ut.

Ryszard Szulkin vid Institutet för framtidsstudier har jämfört sysselsättningsgraden bland invandrare i 15 olika länder i Europa. Resultaten presenterade han i det senaste numret av tidningen Framtider.

Jämförelsen visar att Sverige halkar efter när det gäller andelen sysselsatta invandrare som har bott i landet i 1-10 år.
Statistiken för män respektive kvinnor har studerats separat, men siffrorna är väldigt negativa för båda könen. Integrationen av nyanlända i Sverige står sig dåligt jämfört med övriga Europa - även när man tar hänsyn till faktorer som ursprungsregion och utbildningsnivå.

Sverige näst sämst

Endast Spanien har sämre siffror än Sverige beträffande andelen sysselsatta män som har bott i lander under 1-10 års tid. Vissa länder - Schweiz, Norge och Storbritanien - har över tio procentenheter högre sysselsättning bland nyanlända män än vad Sverige har. Skillnaden mellan Sverige och övriga länder kvarstår också när hänsyn till ålder, familjesituation, utbildningsnivå och ursprungsregion har tagits, skriver Szulkin i Framtider.

Svårare för kvinnorna

Situationen är i stort sett densamma när man ser till de nyanlända kvinnorna. Bara Frankrike är sämre än Sverige på att få fram jobb åt kvinnor som har bott i landet i 1-10 år. Kvinnor med invandrarbakgrund har dessutom betydligt svårare än manliga invandrare att hitta jobb. Bara 45 procent av invandrarkvinnorna har en sysselsättning. Bland männen är motsvarande siffra 63 procent.

Om man tar hänsyn till kvinnornas ursprungsregion minskar dock skillnaden mellan Sverige och andra europeiska länder, och i vissa fall försvinner den helt. Detta kan bland annat förklaras med att Sverige har tagit emot många invandrare från länder där förvärvsfrekvensen bland kvinnor är låg, menar Ryszard Szulkin.

Få okvalificerade jobb

Arbetslösheten bland invandrare som har bott i Sverige i mer än tio år ligger på runt 11 procent, och där sticker inte Sverige ut på samma negativa sätt - även om ett par andra europeiska länder har lägre siffror.
Ryszard Szulkin skriver att de dystra siffrorna när det gäller nyanlända kan ha flera olika förklaringar. De kan bland annat bero på att Sverige har tagit emot stora grupper flyktingar och att det finns relativt få okvalificerade jobb på den svenska arbetsmarknaden.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill