Sveriges mest jämställda arbetsplatser

Miljöförvaltningen i Stockholm och Naturvårdsverket bäst på jämställdhet, enligt ny rapport.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2011

Miljöförvaltningen i Stockholm och Naturvårdverket är bäst i Sverige på jämställdhet, det visar Nyckeltalsinstitutets årliga JÄMIX-rapport. 600 000 anställda ingår i undersökningen.

Torsdagen den 14 april presenteras  JÄMIX-rapporten* i sin helhet. Undersökningen visar hur det står till med jämställdheten på den svenska arbetsmarknaden. Pris delas ut till vinnarna under högtidliga former.

- Det står klart att statliga myndigheter är bättre på jämställdhet än privata företag, säger Bino Catasús, professor vid Stockholms universitet och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet.  Vi tror att det främst beror på att statliga myndigheter har jämställdhet både som ett uttalat mål och som ett medel. I många företag är jämställdheten framförallt ett medel och målen är inte lika ambitiösa. Det är lite synd eftersom jämställdhetssatsningar är satsningar på att minska företagens och organisationernas risker och på så sätt öka effektivitet och lönsamhet.

Så här säger Miljöförvaltningen i Stockholm:

- Det är väldigt roligt att vi har fått den här utmärkelsen, säger Gunnar Söderholm, chef för Miljöförvaltningen i Stockholm.  Vi har arbetat ambitiöst för att se till att vi har lika villkor för män och kvinnor på vår arbetsplats. Det gäller till exempel att småbarnsföräldrar skall ha goda möjligheter att vara föräldralediga och att det finns bra möjligheter att arbeta hemifrån om det behövs. Vi har också medvetet försökt att ha jämn fördelning mellan män och kvinnor i chefsbefattning. En stor del av förtjänsten är vår personalchef som har arbetat länge och ambitiöst med jämställdhetsfrågorna.

Och så här säger Kristin Lindgren, personalchef på Naturvårdsverket, om utmärkelsen:

- Vi är väldigt glada att vi får det här erkännandet. Det ger oss ett kvitto att vi är på rätt väg exempelvis när det gäller att män och kvinnor ska ha lika karriärmöjligheter. Vi har arbetat brett med jämställdhetsfrågor som en integrerad del i det dagliga arbetet

* Nyckeltalsinstitutet gör årligen systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal i runt 200 av Sveriges kommuner, landsting, stat och privata företag med över 100 anställda. Dessa sammanställs i de två rapporterna; Jämställdhetsindex och Arbetsvillkorindex.  Underlaget består av närmare 15 % eller runt 600 000 av alla anställda i Sverige. För 10:e året i rad, delar Nyckeltalsinstitutet dessutom ut pris till det företag som uppnått bästa arbetsvillkor enligt Arbetsvillkorindex, AVI®. Och för 7:e året i rad, till det företag som är mest jämställt enligt Jämställdhetsindex JÄMIX®.
 

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill