Tidiga stödinsatser ökar sjukfrånvaro

Rapportförfattare: "Vi blev lite förvånade över resultatet".

HR | ARTIKEL | MAJ 2012

Personer som tidigt i sin sjukskrivning får hjälp av Försäkringskassan blir sjukskrivna längre tid, visar en ny studie.

Att som sjukskriven få stöd och kartläggning snabbt verkar dels förlänga sjukskrivningstiden, dels öka andelen som får sjuk- och aktivitetsersättning.

Framför allt gäller det personer som saknar arbete att gå tillbaka till, visar rapporten som har lagts fram vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Det är tvärt emot den vedertagna uppfattningen att tidiga insatser skulle hjälpa sjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet fortare.

- Vi blev lite förvånade över resultatet, säger Pathric Hägglund som är en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande. Vi vet inte direkt vad det beror på, kanske låser insatserna in vissa sjukskrivna och ger dem en identitet som sjuka?

Rapporten bygger på ett experiment som genomfördes 2007 med 13 500 sjukskrivna personer. Genom lottning fick hälften av gruppen sina rehabiliteringsbehov kartlagda och bedömda av Försäkringskassan under de första sex veckorna som sjukskriven. Den jämförande kontrollgruppen fick hjälp senare. Resultatet visar att tidig hjälp ökade risken för att ha sjuk- och aktivitetsersättning med 20 procent.

De sjukskrivna erbjöds en så kallad Sassam-kartläggning, vilket står för ” strukturerad arbetsmetodik för sjukfallshantering och samordnad rehabilitering”. Vid ett avstämningsmöte deltar läkare och/eller arbetsgivare för att utreda rehabilitering och förutsättningar för arbete.

Svårast att komma tillbaka till arbetslivet hade de personer som saknade jobb innan sjukskrivningen.

- Sex månader efter kartläggningen hade de arbetslösa en dubbelt så hög sannolikhet att ha sjuk- och aktivitetsersättning. Vi tolkar det som att individers egna drivkrafter och incitament spelar roll för hur snabbt man återgår till arbetslivet, säger Pathric Hägglund.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill