Trots krisen - var tredje svensk vill byta jobb

Många vill gå vidare i karriären - men vet inte vad de ska göra istället.

HR | Karriär | ARTIKEL | NOV 2012

Svenskarna blir allt oroligare över hur det ekonomiska läget påverkar deras jobbsituation, enligt en ny undersökning från Blocket Jobb. Trots det känner många att det är dags att ta nästa steg i karriären. Så mycket som var tredje svensk skulle vilja byta jobb - i hopp om att få en högre lön och bättre utvecklingsmöjligheter.

Jobbkollen är en årlig undersökning som genomförs av TNS-Sifo på uppdrag av Blocket Jobb. I årets undersökning har 1 200 personer i åldern 18-75 år deltagit i enkäten, vars syfte är att ge en bild av hur svenskarna ser på sin jobbsituation samt vilka tendenser som finns ute på arbetsplatserna.

Ekonomisk oro

Årets undersökning visar att så mycket som var tredje svensk skulle vilja byta jobb. Detta trots att det finns en stor oro över det svåra konjunkturläget - 27 procent anser att konjunkturen har påverkat deras arbetssituation, och merparten av dessa (62 procent) anser att påverkan har varit negativ. 12 procent är mer oroliga för att förlora jobbet idag än de var för ett år sedan, skriver Blocket Jobb i ett pressmeddelande.

Lön och utveckling

Mitt i denna oro går alltså var tredje svensk med planer på - eller drömmar om - att byta jobb. Anledningarna är flera, och respondenterna i undersökningen hade möjlighet att ange flera svarsalternativ; 40 procent av dem som vill byta jobb uppger missnöje med lönen som främsta orsak, medan lika många anger "brist på utveckling" som förklaring. 30 procent känner sig uttråkade på jobbet och var fjärde känner sig stressad.

Även missnöje med chefen (18 procent) och missnöje med kollegorna (8 procent) är vanliga skäl till att vilja byta jobb, medan 17 procent uppger praktiska skäl.

Kvinnor vågar mer

Trots den utbredda viljan att byta jobb är det många som aldrig kommer till skott. Den främsta orsaken till det är, enligt Blocket Jobbs undersökning, att man inte vet vad man skulle göra istället (44 procent). 31 procent menar att det inte finns något jobb som passar dem. En annan vanlig orsak är att man helt enkelt inte får de jobb man söker (23 procent).

8 procent av de tillfrågade säger att de inte byter jobb eftersom de inte vågar. Här finns det emellertid en viss skillnad mellan manliga och kvinnliga respondenter; 12 procent av männen i undersökningen vågar inte byta jobb, medan motsvarande siffra bland kvinnorna är 5 procent.
Slutligen uppger 9 procent att de inte hinner byta jobb, 6 procent tycker att det är för krävande/ansträngande att söka jobb och 4 procent vet helt enkelt inte vart de ska vända sig.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill