Tuffa arbetsvillkor i offentlig sektor

Välfärdssektorns dåliga rykte skapar reykryteringsproblem: "Situationen är akut".

Ledarskap | Arbetsmiljö | ARTIKEL | DEC 2012

Var fjärde chef i offentlig sektor skulle hellre vilja jobba inom det privata näringslivet. Stora arbetsgrupper, tuffa besparingskrav och bristande handlingsfrihet är några av de problem som ligger bakom välfärdssektorns dåliga rykte bland chefer. Undersökningar har också visat att även unga människor ratar en karriär i den offentliga sektorn. "Det är en väldigt akut och oroväckande situation", säger ledarskapsutvecklaren Johan Frisö.

I en undersökning som Sveriges chefsorganisation Ledarna publicerade i december 2011 sade var fjärde chef i offentlig sektor att de hellre skulle arbeta i privat sektor. Bland de privatanställda cheferna var det däremot bara 2 procent som hellre skulle jobba inom det offentliga. Resultaten av enkäten visade tydligt att den offentliga sektorn har ett mycket dåligt rykte bland svenska chefer.

Johan Frisö är ledarskapsutvecklare på chefsorganisationen Ledarna. Han säger att det finns flera förklaringar till att bilden av chefskap i offentlig sektor är så negativ.

- Många chefer i offentlig sektor upplever att de saknar handlingsfrihet. Man har också en väldigt utsatt position och kan granskas av alla tack vare offentlighetsprincipen. Offentlig verksamhet som skola, vård och omsorg berör ju alla, och därför granskas den offentliga sektorn hårdare, säger Johan Frisö.

"Akut situation"

De problem som ofta förknippas med ledarskap i offentlig sektor är sedan länge kända - men Johan Frisö tycker ändå att det är anmärkningsvärt att så mycket som var fjärde offentliganställd chef skulle vilja byta sektor. Statistik från Arbetsförmedlingen har dessutom visat att det genomsnittliga antalet sökande per utannonserad offentlig chefstjänst ligger på drygt en person, vilket kan jämföras med ett snitt på nästan tio sökande till privata chefsjobb.

- Det är en väldigt akut och oroväckande situation. Utmaningen är inte bara att få chefer, utan att få bra chefer. För att det ska vara möjligt måste de också få förutsättningar att verka som bra chefer. Det blir den stora utmaningen i framtiden, säger Johan Frisö.

Ledarnas rapport från 2011 visar att chefer i offentlig sektor oftare än sina kollegor i den privata sektorn upplever utbrända medarbetare, mobbing på arbetsplatsen och kritisk mediegranskning. Kort sagt - en tuffare arbetsmiljö.

- Chefer i offentlig sektor har klart större arbetsgrupper jämfört med chefer i det privata näringslivet. Många upplever också att de inte kan påverka verksamheten över tid eftersom den är politiskt styrd. Dessutom finns det ofta besparingskrav som gör verksamheten svårare att hantera, säger Johan Frisö.

Lockar inte unga

Det finns med andra ord en hel del som måste förbättras om den offentliga sektorn ska ha en chans att locka till sig kompetenta chefer.

- Man måste kunna visa på att man kan erbjuda rimliga villkor. Det handlar nog också om att titta mer på individuella lösningar som tillgodoser chefernas behov, säger Johan Frisö, och tillägger att rekryteringsproblemet kan bli långvarigt om inte bilden av offentlig sektor förändras.

- Tyvärr har vi sett att även de unga har en negativ syn på offentlig sektor. I en undersökning som vi genomförde 2007 sade endast 15 procent av de unga att de i framtiden kunde tänka sig att jobba som chefer i offentlig sektor. Samtidigt svarade 55 procent att de kunde se sig som chefer i privat sektor. Det är alarmerande.

Johan Frisö vill dock slå hål på myten att chefsjobb i det privata näringslivet är roligare eller mer givande. Det finns mycket i den offentliga sektorn som skulle kunna locka kompetenta chefer - om man bara tar itu med problemen och ser till att välfärdssektorn får ett bättre rykte.

- Ledarskapet i offentlig sektor är en jätteviktigt uppgift i vårt samhälle. Fördelen med att vara chef inom det offentliga är att man får vara med och utveckla välfärden och påverka samhället, säger Johan Frisö.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill