Unga sjukanmäler sig oftare än äldre

Yngre anställda känner sig mindre motiverade - och tycker inte att deras åsikter respekteras.

Hälsa | HR | Karriär | ARTIKEL | APRIL 2013

Yngre trivs sämre på jobbet och känner sig mindre motiveade än sina äldre kollegor. Det visar den nyutkomna Jobbhälsobarometern, där det också framkommer att de unga sjukanmäler sig mer än de äldre. Lars Hjalmarson, vd för Sveriges Företagshälsor som ligger bakom rapporten, säger att det finns ett samband mellan vantrivseln och sjukanmälningarna.

Svenska anställda under 31 år trivs sämre på jobbet jämfört med sina äldre kollegor. De känner sig mindre motiverade och ser inte fram emot att gå till jobbet i samma utsträckning som de äldre.

Detta framkommer av Jobbhälsobarometern, en rapport framtagen av Sveriges Företagshälsor i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Lars Hjalmarson, vd för Sveriges Företagshälsor, tror att det kan finnas flera olika förklaringar till de ungas vantrivsel.

- Det kan bero på flera saker. För det första är det många unga som inte har hamnat på rätt jobb än, de har hamnat på ett jobb som inte kommer att bli deras långsiktiga karriärval, säger han, och fortsätter:

- För det andra så har den yngre generationen lite andra värderingar jämfört med de äldre. Dagens unga har ett individualistiskt synsätt och ett lite större perspektiv på livet.

Höga förväntningar

Det individualistiska synsättet och det "större perspektivet" på livet kan leda till att dagens unga har väldigt höga förväntningar på jobbet och karriären, tror Lars Hjalmarson.

- Den yngre generationen vill få ut mer av livet. Det lutherska synsättet att man ska arbeta i sitt anletes svett är inte lika stark bland dagens unga om man säger så, menar Hjalmarson, som tror att de höga förväntningarna i sin tur orsakar vantrivsel.

Jobbhälsobarometern visar att 56 procent av de anställda under 31 år känner sig motiverade i arbetet, medan motsvarande siffra bland personer över 55 är 72 procent. Bland de yngre uppger 60 procent att de ser fram emot att gå till jobbet, vilket kan jämföras med 71 procent bland personer över 55 år.

Av undersökningen framkommer även en del av orsakerna till att de yngre inte trivs i lika hög utsträckning som sina äldre kollegor. Färre unga än äldre upplever att deras åsikter respekteras på jobbet. De unga är också mindre nöjda med sina arbetsuppgifter, och upplever i mindre utsträckning att den fysiska arbetsmiljön är tillfredsställande. Många av de anställda under 31 år anser även att de saknar tillräcklig kompetens eller att deras kompetens inte utnyttjas. De är också mindre nöjda med möjligheterna att påverka hur arbetet ska utföras.

Fler sjukanmälningar

Jobbhälsobarometern visar också att de unga sjukanmäler sig oftare än de äldre. Andelen som uppger sig ha varit helårsfriska, alltså inte haft en enda frånvarodag på grund av egen sjukdom de senaste tolv månaderna, är 31 procent bland personer under 31 år och 43 procent bland personer över 55. I åldersgruppen 31-40 år, där många är småbarnsföräldrar, ligger siffran på 29 procent.

Lars Hjalmarson tror att det finns en koppling mellan vantrivseln på jobbet och sjukanmälningarna.

- Ja, jag tror att de två sakerna hänger ihop. Säg att två personer drabbas av samma typ av förkylning; den ena trivs på jobbet, den andra inte. Det är självklart möjligt att den som inte trivs på jobbet känner av den där förkylningen mer, eftersom han inte är lika motiverad att gå till jobbet, säger Sveriges Företagshälsors vd.

- En annan förklaring kan vara att de yngre i större utsträckning har småbarn, som ju sprider en del baciller. Men mönstret är i stort sett detsamma oavsett om de har barn eller ej, så det har en väldigt liten påverkan såvitt vi kan se.
När det gäller hälsosituationen på svenska arbetsplatser generellt sett håller det på att ske en förändring som också kan relateras till graden av trivsel och motivation på jobbet, förklarar Hjalmarson.

- Man kan väl säga att vi har gått från fysiska hälsoproblem till psykiska. Där tror jag att faktorer som motivation och arbetsglädje är väldigt viktiga. Det handlar inte bara om att de anställda har för mycket att göra - det kan också vara så att de har för lite att göra och blir understimulerade. Att vara sedd, hörd och behövd är väldigt hälsosamt för oss människor, säger Lars Hjalmarson.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill