Utrikesfödda har högre utbildningsnivå

70 procent av invandrarna är överkvalificerade för sina jobb.

Utbildning | HR | Rekrytera | ARTIKEL | JULI 2012

Utrikesfödda är i genomsnitt högre utbildade än infödda svenskar. De lyckas dock sällan få ett jobb som motsvarar den kompetens de besitter - hela 70 procent av dem som varit i Sverige i 5-10 år är överkvalificerade för sina jobb. Det visar en ny, stor undersökning som har genomförts av Stockholms universitet.

Den nya rapporten från Linnécenter för integrationsstudier kommer att bli helt färdig i höst, men redan nu har de första resultaten av undersökningen släppts, skriver Sveriges Radio på sin hemsida. Kartläggningen av utrikesföddas utbildning, arbete, löner, ekonomi och religion är baserad på djupintervjuer med 3500 slumpmässigt utvalda personer som är födda i ett annat land.

Högre utbildade

Av undersökningen framkommer bland annat att utrikesfödda har en högre genomsnittlig utbildningsnivå jämfört med infödda svenskar. Andelen universitetsutbildade är betydligt större bland invandrare än bland inrikesfödda.

Om man jämför olika grupper av utrikesfödda ser man dessutom att de som är födda i EU-länder är de som har lägst utbildningsnivå. Den mest välutbildade gruppen är invandrare från Latinamerika.

- Tittar man på när människor kommer till Sverige, så tenderar de i någon mån att tillhöra en urban välutbildad medelklass, säger doktoranden Jonas Karlsson, som har bearbetat materialet i undersökningen, till Sveriges Radio.

Att utrikesfödda har en högre utbildningsnivå än vad många kanske hade trott innebär dock inte att de har jobb som motsvarar deras kompetens. Undersökningen visar att 70 procent av dem som bott i Sverige under 5-10 års tid har ett arbete som de egentligen är överkvalificerade för.

Män med kvinnolöner

Lönemässigt är det stora skillnader mellan utrikesfödda och inrikesfödda män, enligt Linnécentrers kartläggning. Utlandsfödda män har ofta "kvinnolöner", säger sociologiprofessorn Carl le Grand, som har lett undersökningen tillsammans med nationalekonomen Mahmood Arai. Bland kvinnorna kan man dock inte se någon större skillnad mellan inrikes och utrikes födda.

Studien visar också att var tionde utrikesfödd regelbundet skickar pengar - 6000 kronor om året i snitt - till familjen och släkten i det land man kommer ifrån. Detta är vanligast bland invandrare från Afrika, Asien och Latinamerika.

Blir mindre religiösa

När det gäller de utrikesföddas religiösa tillhörighet och tro så visar undersökningen att det knappast pågår någon "islamisering" av Sverige, som vissa högerextrema grupper vill göra gällande. Mindre än 50 procent av invandrarna från norra Afrika och Mellanöstern är muslimer.

Av djupintervjuerna framkommer också att just muslimerna - till skillnad från exempelvis kristna och buddhister - blir mindre religiösa ju längre de bor i Sverige. Undersökningen visar också att 14 procent av muslimerna säger att de har blivit trakasserade på grund av sin tro, skriver Sveriges Radio.

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Utbildning
  • HR
  • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill