Utvärdera med enkäter

Styrkan i enkätverktyg ligger i uppföljningen snarare än genomförandet.

HR | ARTIKEL | NOV 2011

De enkätverktyg som finns på marknaden har på senare år blivit allt mer kostnadseffektiva och enklare att använda. Det innebär i sin tur att organisationer kan kosta på sig att genomföra enkäter vid fler tillfällen, även vid tillfällen då man sällan använder sig av enkätverktyg. Exempelvis vid uppsägning eller nyrekrytering.

Det är numera inte särskilt svårt eller kostnadskrävande att genomföra enkäter.  Utmaningen ligger istället i att följa upp och agera på resultaten. 

Organisationer som genomför medarbetarundersökningar som inte följs av någon form av aktiv handling riskerar att tappa medarbetarnas förtroende, säger Carl-Axel Elmén på enkätverktygsföretaget Questback.

- En av de absolut vanligaste anledningarna till att medarbetare inte besvarar en medarbetarundersökning är bristande förtroende för huruvida resultaten av undersökningen kommer att leda till förändring.

Han menar att organisationer generellt sett genomför fler medarbetarundersökningar i dag jämfört med tidigare, men påpekar att det finns mycket kvar att göra.

Enkätverktyg med många användningsområden

Många organisationer använder i första hand enkätverktyg för att genomföra medarbetarenkäter, men de kan också användas för att undersöka åsikterna hos de kandidater som sökt men inte fått ett jobb eller för att följa upp nyrekryterade medarbetare efter en eller ett par månader.

Syftet med detta är att effektivisera och utveckla rekryterings- och introduktionsprocessen i organisationen.

Unknown photo imported from Drupal
- Verktygen kan också användas för att följa upp medarbetare som valt att säga upp sig. Det är ett viktigt underlag i arbetet med kompetensförsörjningen och hur man ska gå tillväga för att behålla medarbetarna. De anonyma svarsresultaten blir en vägledning kring hur man kan förbättra organisationsstrukturen, säger Carl-Axel Elmén.

Inom HR tillämpas även verktygen inom områden, exempelvis kompetenskartläggning, Talent Management och Employer Branding.
 

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill