Vad menar chefen egentligen?

Ny bok reder ut managementbegreppen.

Ledning | ARTIKEL | NOV 2012

S-kurva, empowerment och insourcing – begreppen inom management är många. Men är alla överens om vad motparten menar? Nu kommer boken som förklarar.

I samband med organisationsförändringar delegeras ansvaret att leda, styra och utveckla verksamheter ofta till olika personer. Fler får en chefsbefattning och vissa kommer för första gången i kontakt med begrepp och modeller som används för att beskriva de olika delarna i managementansvaret.

Till skillnad från andra fackspråk, som exempelvis juridik eller medicin, försvåras kommunikationen inom management av att begreppen saknar allmänt kända definitioner.

För att reda ut begreppen ger SIS Förlags nu ut boken Management från A till Ö, som är skriven av strategiexperterna Bengt Karlöf och Fredrik Helin Lövingsson.

– Det är intressant att se att även politiker anammar begrepp från managementvärlden när de beskriver sina ambitioner för Sverige, till exempel gick Socialdemokraterna nyligen ut med en affärsplan för Sverige. För att vi som lyssnar och är berörda ska förstå budskap från ledare på olika nivåer, behöver vi vara överens om vad begreppen betyder, säger Bengt Karlöf, strategiexpert på Bengt Karlöf Management AB i ett pressmeddelande.

I Management från A till Ö får läsaren en snabb insikt i väsentliga begrepp och modeller. De 250 begreppsförklaringarna kan användas på alla nivåer, från koncernnivå och affärsenheter till projekt, funktioner och processer.

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad.

Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill