Våga lita på dig själv!

Noreena Hertz får dig att tänka nytt kring expertråd.

Motivera | ARTIKEL | MARS 2011

Noreena Hertz är ekonom , författare och forskare på ekonomisk globalisering. 2002 kom hon ut med boken The Silent Takeover: Global Capitalism and The Death of Democracy som publicerades världen över. Hon forskar bland annat kring globala kulturella strömningar, ofta ur ett ekonomiskt perspektiv.

I ett tal från TEDSalon* London från i höstas, pratar hon om vår övertro på experter. Hon ifrågasätter vår djupa tilltro till expertis, trots att vi själva ofta är bäst lämpade att fatta beslut som rör oss själva, vårt liv och situationer som uppstår. Är vi på väg att tappa förmågan att ta egna beslut?

-  När vi ska ta ett beslut kanske vi diskuterar med vänner, söker fakta på internet eller läser böcker. Men fortfarande är det experter vi tror på mest. Speciellt när mycket står på spel. Vi tror att experter är mer kapabla att dra de rätta slutsatserna. De talar om vad vi kan eller inte kan göra.

Noreena Hertz diskuterar kring frågan och problematiserar. Vad får det för konsekvenser för samhället och kulturen vi lever i? Vårt beroende av forskares uttalanden urvattnar i viss mån vår egen förmåga att tänka själva. Detta, menar Noreena Hertz, kan få förödande konsekvenser.

-  Jag inser att det här låter motsägelsefullt eftersom jag själv är en expert, säger Hertz. Men jag är en expert som vill att expertens roll ska förändras.

Hon tar ett exempel från en undersökning där föräldrar som lyssnar på barnexperter får sina hjärnor scannade medan de lyssnar. Datorbilderna visar att hjärnan faktiskt stänger av de oberoende beslutsfattande delarna helt. Föräldrarna slutar ifrågasätta.

Men experter har faktiskt fel ibland, till och med ganska ofta. Det visar inte minst ekonomiska expertråd om uppgångar och nergångar och faktum är att läkarnas diagnoser är felaktiga i fyra fall av tio. Hertz menar till exempel att den världsekonomiska tillbakagång vi sett den senast tiden, är ett direkt resultat av alltför stor tilltro till forskarrön.

Tro på din förmåga att fatta egna beslut! Var din egen expert. Ingen kan vara det så bra som du själv.

Se det inspirerande klippet.

* TED står för Technology, Entertainment, Design och är en konferensform som funnits sedan 1984. Syftet med konferensen, är att sprida idéer och tankar från forskare och andra inspiratörer, världen över. 

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill