"Våga tänka nytt vid rekrytering"

Fredrika Schartau, rekryteringschef på Poolia: "Om man misslyckas med rekryteringen kan det smitta av sig på varumärket".

HR | Rekrytera | ARTIKEL | OKT 2011

Antalet misslyckade rekryteringar har ökat under de senaste tre åren, enligt en undersökning från Poolia. För att lyckas med rekryteringen måste företagen lära sig att använda rätt verktyg - och att våga tänka nytt, säger bemanningsföretagets rekryteringschef Fredrika Schartau.

Antalet misslyckade rekryteringar har ökat från 10 till 15 procent under de senaste tre åren. Under samma period har också de riktigt lyckade rekryteringarna minskat från 47 till 35 procent. Det visar bemanningsföretaget Poolias Kompetensindikator, som har genomförts i augusti och september av CFI Group på uppdrag av Poolia.

Undersökningen bygger på intervjuer med 1000 tjänstemän och blivande tjänstemän i åldern 25-60 år, samt med 500 rekryteringsansvariga hos arbetsgivare som har minst 50 anställda.

Med "misslyckad rekrytering" menar Poolia i första hand att man inte har kunnat fortsätta med den person som rekryterades, förklarar företagets rekryteringschef Fredrika Schartau.

- En riktigt misslyckad rekrytering är väl om ena parten tycker att det fungerar bra medan den andra är missnöjd. Då har det skett ett fel i kommunikationen. Om både är överens om att det inte fungerar kan man kalla det misstag snarare än misslyckande, säger hon.

Bråttom att rekrytera

Det finns flera möjliga förklaringar till varför resultaten ser ut som de gör, menar Fredrika Schartau.

- Just nu är vår spekulation att företagen i undersökningen var ganska slimmade organisationer redan före lågkonjunkturen. Sedan kom lågkonjunkturen, och därefter vände det väldigt fort igen. Då blev bråttom att hitta personal snabbt, och när man har bråttom händ

Unknown photo imported from Drupal
er det att man misslyckas, säger hon.

En annan orsak till det ökade antalet misslyckade rekryteringar kan vara att företagen vill återrekrytera samma person, eller samma typ av medarbetare, när konjunkturen vänder upp igen - trots att kravprofilen i själva verket kan ha ändrats.

Kompetensindikatorn visar också att 15 procent av tjänstemännen är missnöjda med sin anställning - en ökning med 10 procentandelar sedan 2008.

- Det har att göra med att man inte får använda sin kompetens fullt ut. Man får inte ut sina fulla potential, utvecklas inte och känner sig understimulerad, säger Fredrika Schartau.

Viktigt att tänka nytt

För att lyckas med en rekrytering är det viktigt att först och främst bestämma sig för vad man vill ha.

- Innan man sätter igång ska man fundera på vad det egentligen är man behöver. Det är viktigt att våga tänka lite nytt också. Många arbetsgivare stirrar sig blinda på vad kandidaterna har gjort tidigare. Titta på vad de kommer att kunna göra framöver istället, säger Schartau.

När man har kommit fram till vad för slags person man söker gäller det dock att inte vela för mycket - om rekryteringsprocessen går för långsamt kan det skada företagets anseende på arbetsmarknaden.

- När man väl har påbörjat processen ska man inte dra ut på tiden i all oändlighet, man ska hålla det inom en bra tidsram.

"Använd rätt verktyg"

Poolias rekryteringschef tycker att det är viktigt att använda sig av rätt verktyg för att lyckas med sin rekrytering.

- Verktygen kan bestå i en process där man behandlar alla personer lika, så att man inte bara rekryterar på känsla. Man behöver inte utgå ifrån en mall, men det är viktigt att fundera på kravprofilen, säger hon, och fortsätter:

- Med verktyg syftar jag också på användning av tester och olika sätt att jobba med annonser och med sin egen hemsida. Även vi på Poolia kan vara ett verktyg - man kan ta hjälp av en extern partner.

Att en rekrytering är misslyckad är inte detsamma som att personen som har rekryterats är inkompetent. Det kan också vara tvärtom - personer som är "för bra" riskerar att snabbt försvinna vidare, vilket också kan påverka övriga medarbetares framtidsfunderingar.

- Ofta när någon slutar väcker det tankar hos folk runt omkring: "Jaha, han eller hon gick till det stället..."

Employer branding

Misslyckade rekryteringar får konsekvenser både på kort och på lång sikt, menar hon. Det blir kostsamt för företagen och i förlängningen också för samhället. Men de negativa följderna av en dålig rekrytering har inte bara med ekonomi att göra.

- Om personen inte presterar påverkar det stämningen på arbetsplatsen, det blir oro i leden. Om man dessutom råkar göra flera felrekryteringar på raken så skapar det en "badwill" kring företaget. Inom vissa yrkeskategorier sprider sig ryktena snabbt. Det är en fråga om employer branding, om man misslyckas med sina rekryteringar kan det smitta av sig på varumärket, säger Fredrika Schartau.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR
  • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill