"Var aktiv och ställ frågor"

Karin Ebbinghaus på Vinge Advokatbyrå ger tips om hur HR behåller rollen i företagets styrelse.

HR | ARTIKEL | AUG 2011

En plats i företagets styrelse är förstås en viktig möjlighet till inflytande över verksamhetens mest avgörande strategiska beslut. Men det krävs en del ansträngning och eftertanke för att försvara sin position.

En plats i företagets styrelse är en möjlighet som förpliktigar, särskilt för personalchefer, som på senare år erbjudits styrelseplatser i ökad utsträckning.  En plats i styrelsen öppnar upp möjligheter att lära sig mer om företagets samlade verksamhet och affär. Det ger inflytande över företagets strategiska beslut, men medför också ett juridiskt och moraliskt ansvar.

- Människor blir i allmänhet smickrade över att erbjudas en plats i styrelsen, men för att kunna avgöra om man trivs med och har en personlighet som passar för styrelsearbete bör man vara medveten om att en plats i styrelsen inte bara är en unik möjlighet att vara med och fatta verksamhetens strategiska beslut, det medför också ett ansvar att sätta sig in i och fatta beslut som gynnar hela företagets verksamhet, säger Karin Ebbinghaus, företagsrättslig expert och advokat på Vinge Advokatbyrå.

Unknown photo imported from Drupal

Personalchefer fyller en viktig funktion i bolagsstyrelser

Hon menar att personalchefer i allmänhet har en viktig funktion att fylla i bolagsstyrelser, inte minst eftersom de tillför värdefull kompetens kring strategiska personal- och kompetensfrågor. Tänk dock på att även om styrelsen fattar majoritetsstyrda beslut så är varje ledamot personligt ansvarig för sina egna beslut. Det är därför viktigt att våga säga ifrån och gå mot strömmen när man har en åsikt som skiljer sig från övriga styrelseledamöter.

Inför det första styrelsemötet är det klokt att läsa på så mycket som möjligt om verksamheten, exempelvis genom att ta del av tidigare årsredovisningar. Även om du själv arbetar i företaget så har du kanske inte haft anledning att skaffa dig en helhetssyn på verksamheten tidigare. I slutänden handlar det om att kunna hålla isär olika roller. Som personalchef är du den renodlade HR-specialisten, men som styrelseledamot bör man snarare vara generalist med tydligt affärsfokus. Man får vara tydlig i vilken roll man agerar när man sitter i styrelsen.

- Under den första tiden i styrelsen lönar det sig att vara aktiv genom att ställa frågor, visa prov på nyfikenhet och en vilja att lära dig mer om företagets olika affärsområden. Tänk också på att avsätta tillräckligt med tid för styrelsearbetet. En genomsnittlig bolagsstyrelse har möten mellan fyra och sex gånger per år, men merparten av arbetet lägger man ner mellan mötena. Det tar tid att hålla sig uppdaterad med företagets utveckling, att betrakta verksamheten utifrån ett strategiskt perspektiv och komma med konstruktiva förbättringsförslag, säger Karin Ebbinghaus.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill