Var tredje arbetsgivare vill rekrytera - men kan inte

33 procent av de svenska arbetsgivarna vill anställa, men hittar inte rätt kompetens.

HR | ARTIKEL | JUNI 2014

Hela 33 procent av de svenska arbetsgivarna uppger att de skulle vilja anställa - om de bara kunde hitta rätt kompetens. Det visar en ny undersökning från Manpower. Bristen på kompetent arbetskraft har dessutom ökat ordentligt i Sverige bara under det senaste året, vilket kan få allvarliga konsekvenser för tillväxten. Vi behöver därför vidta åtgärder för att inte tappa konkurrenskraft, menar bemanningsföretaget.

Så mycket som var tredje svensk arbetsgivare uppger i Manpowers internationella undersökning att de vill anställa, men misslyckas eftersom de inte hittar kandidater med rätt kompetens. Det är en välkänd paradox på arbetsmarknaden - att företagen har svårt att anställa samtidigt som massor av människor är arbetslösa.

Nu tycks problemet dessutom växa. Tidigare var Sverige ett av de länder som hade minst problem med kompetensbrist på arbetsmarknaden. I årets undersökning har dock andelen svenska arbetsgivare som har problem med rekrytering ökat med hela nio procentenheter, och alltså landat på 33 procent.

Hinder för tillväxt

Ökningen är bland de högsta i världen, skriver Manpower. Detta innebär att Sverige nu ligger kring det globala genomsnittet, enligt undersökningen, som täcker 37 000 arbetsgivare världen över.

Bristen på kompetent arbetskraft utgör ett stort hinder för svensk tillväxt, menar Manpowers vd Lars Forseth.

–  Kompetensbristen har varit ett globalt problem under en längre tid och man kan börja tala om ett regelrätt talangkrig. Sverige måste vidta åtgärder så vi inte tappar ytterligare kompetens och därmed konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter och där är en flexiblare arbetsmarknad, generösare arbetskraftsinvandring och förbättringar för unga och seniorer viktiga beståndsdelar, säger han i ett pressmeddelande.

Arbetsgivarna i Manpowers undersökning bekräftar också att kompetensbristen skapar stora problem. Över hälften av företagen uppger att de fått svårt att leverera i enlighet med kundernas behov.

Saknar erfarenhet

Enligt Manpowers undersökning beror kompetensbristen främst på att personer som söker jobben saknar erfarenhet samt olika typer av "hård" kompetens. Företagen försöker lösa problemet genom att istället kompetensutveckla befintliga medarbetare. Vart femte företag i den globala undersökningen uppger emellertid att de inte gör någonting alls för att lösa problemet.

Motivation.se har tidigare intervjuat Svenskt Näringslivs Patrik Karlsson om problemet med missmatchningen på arbetsmarknaden. Han menar att kompetensbristen främst beror på höga trösklar in i arbetslivet.

Vi har också intervjuat förskaren Karl Wennberg på Ratio, som råder arbetsgivare att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjningen.

Vid en global jämförelse kan man dock konstatera att det finns länder som har betydligt större problem än Sverige när det gäller kompetensförsörjningen. Allra värst är det för Japan, där 81 procent av arbetsgivarna uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens.

De största bristyrkena i Sverige 2014

 1. Utbildade hantverkare
 2. Säljare
 3. Tekniker
 4. Chaufförer
 5. Ingenjörer
 6. Hotell- och restaurangpersonal
 7. Ekonomer
 8. Högre chefer
 9. Mellanchefer
 10. Administrativ personal (sekreterare, receptionister, kontorsassistenter m fl)

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill