Varannan ung kvinna vill inte bli chef

46 procent av Sveriges unga kvinnor kan inte tänka sig att bli chefer, enligt en undersökning från Ledarna.

Ledarskap | ARTIKEL | DEC 2012

Unga kvinnor i Sverige har ett svalt intresse för chefsyrket. Det visar en ny undersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna. Varannan svensk kvinna i åldern 18-25 säger nej till en framtid som chef. Resultaten är oroväckande och kan ses som ett hot mot såväl chefsförsörjningen som jämställdheten, menar Ledarnas ordförande Annika Elias.

Ledarnas rapport Vem sjutton vill vara chef? handlar om hur unga människor i de nordiska länderna ser på chefskap. Undersökningen som rapporten är baserad på har genomförts av analysföretaget YouGov. 4 000 personer i åldern 18-25 år i Sverige, Danmark, Norge och Finland har besvarat enkäten.

Resultaten visar att 6 av 10 unga svenskar kan tänka sig att bli chef någon gång under karriären - övriga säger blankt nej. I Finland blev resultatet detsamma som i Sverige, medan den danska respektive norska ungdomen uppvisade ett större intresse för framtida chefsuppdrag; bland dessa kunde 7 av 10 tänka sig att jobba som chef i framtiden.

Varannan kvinna säger nej

Resultaten blir desto mer intressanta - och oroväckande - när man jämför hur kvinnornas svar skiljer sig från männens. Nästan hälften (46 procent) av Sveriges unga kvinnor uppger att de inte kan tänka sig att bli chefer vare sig nu eller längre fram i karriären. Bland de svenska männen är det endast 31 procent som säger blankt nej. Även Finland har en hög andel (48 procent) unga kvinnor som säger nej till chefsjobb, medan det ser lite bättre ut i Danmark (43 procent). Norge har den överlägset minsta andelen - där säger endast 38 procent av kvinnorna nej till en chefskarriär.

Annika Elias, ordförande för Sveriges chefsorganisation Ledarna, tycker att undersökningen bör tas på största allvar.

– Att kvinnor ratar chefsyrket är ett enormt slöseri med kompetens, inte minst med tanke på att det är kvinnorna som utbildar sig mest. Det handlar om att göra chefsrollen mer attraktiv, annars äventyrar vi både chefsförsörjningen och jämställdheten, säger Annika Elias i ett pressmeddelande.

Svåra samtal avskräcker

De respondenter som svarade att de inte vill jobba som chefer fick också ange vilka orsaker som låg bakom den inställningen. Bland de unga svenskarna är det framför allt att behöva vara ständigt tillgänglig och att behöva ha svåra samtal med medarbetare (41 procent) som avskräcker. Att behöva avskeda medarbetare (39 procent) och att ha personalansvar (38 procent) lockar inte heller.

Orsakerna till att man säger nej till att bli chef är ungefär desamma för båda könen. En noterbar skillnad mellan könen är dock att fler kvinnor än män (14 respektive 6 procent) anger familjen som orsak till att avstå från en chefskarriär.

Rätt förutsättningar - och delat ledarskap

De som inte vill bli chef har också fått ange vad som skulle kunna få dem att ändra inställning. Även här finns det en skillnad mellan kvinnor och män; cirka en tredjedel av kvinnorna säger att det inte finns någonting som skulle kunna få dem att ändra inställning. Bland männen är siffran endast 17 procent.

Bland övriga uppger 30 procent att de skulle kunna ändra sig om de fick stöd och rätt förutsättningar från ledningen. 25 procent säger att ett delat ledarskap skulle kunna få dem att tänka om, medan 23 procent vill ha mer arbetslivserfarenhet om de ska ompröva sitt beslut att inte satsa på en chefskarriär.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill