Vd och personalchef svenskarnas drömjobb

Men ålder, bristande motivation och rädsla för att misslyckas står i vägen för drömmarna.

Ledarskap | HR | Karriär | ARTIKEL | NOV 2013

Ledarskapsyrken är drömjobb, om man ska tro svenska folket. Den årliga undersökningen Manpower Work Life visar att vd och personalchef är de jobb som svenskarna allra helst skulle vilja ha. Även managementkonsult ligger bra till, och har klättrat på listan jämfört med föregående år. En av sex ser det som mycket viktigt att nå sitt drömjobb - men långt ifrån alla tror att de kommer att lyckas.

Vd toppar listan över svenskarnas drömjobb 2013, precis som förra året. På andra plats kommer personalchef, som har varit ett populärt yrke på senare år. Listan ser dock lite olika ut beroende på om man frågar kvinnor eller män. Bland kvinnorna är personalchef det absolut populäraste yrket, medan männen hellre vill bli vd.
Det finns också vissa skillnader mellan yrkesverksamma, studenter och arbetslösa. De yrkesverksamma vill helst jobba som vd - ett yrke som hamnar först på fjärde respektive åttonde plats bland studenter och arbetssökande.

Studenterna drömmer istället om att bli ingenjörer, medan ekonom är drömjobbet för de arbetssökande.

Managementkonsult populärare

Bland de förändringar som har skett på drömjobblistan sedan förra året märks bland annat att managementkonsult har blivit ett allt mer eftertraktat yrke, och klättrat två placeringar upp till sjunde plats. På kvinnornas lista har managementkonsult klättrat hela femton placeringar och blivit det tionde populäraste yrket.

Noterbart är också att lärare har tagit sig upp som nykomling på topp 10. Trots diskussioner i media om lärarbrist, låga löner och dålig arbetsmiljö i skolan ser svenskarna alltså läraryrket som ett drömjobb.

Utvecklas - och hjälpa andra

Manpower har också frågat deltagarna i undersökningen vad det är som lockar mest med drömjobbet.

Resultaten visar att personlig utveckling är väldigt viktigt för dagens svenskar - 63 procent har svarat att drömjobbet är "spännande och personligt utvecklande". 35 procent säger att drömjobbet "ger möjlighet till stor personlig frihet".

Men motiveringarna är inte helt och hållet självcentrerade. 25 procent svarar att drömjobbet lockar för att "det ger mig möjligheten att hjälpa andra", och 22 procent säger att "det ger mig möjligheten att förbättra/förändra samhället".
Bara 17 procent hänvisar till att jobbet ger en hög lön, och endast 5 procent motiverar sitt val av drömjobb med att yrket har höga status.

För gammal - eller för omotiverad?

En av sex svenskar säger att det är mycket viktigt för dem att nå drömjobbet. Drygt var tionde tror "absolut" att de kommer att lyckas med det, medan 15 procent säger att de "förmodligen" kommer att få sitt drömjobb. Merparten, 35 procent, säger att de "kanske" kommer att nå sitt mål, medan 39 procent ser negativt på sina chanser.

Slutligen har enkätsvararna också fått svara på vilka hinder som skulle kunna orsaka att de inte når sitt drömjobb. 36 procent svarar då att de upplever att det är för sent att börja om. Avsaknad av rätt kontakter och rätt utbildning är andra vanliga anledningar.

För många är det också den rätta inställningen som saknas - 16 procent uppger att de inte är tillräckligt motiverade för att ens försöka nå sitt drömjobb, och 12 procent säger att rädslan för att misslyckas är för stor.

Svenskarnas drömjobb 2013

1. Vd
2. Personalchef
3. Entreprenör
4. Ingenjör
5. Ekonom
6. Författare
7. Managementkonsult
8. Marknadsförare
9. Musiker
10. Lärare
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill