”Vi är både och…”

Några frågor till vår nya partner Gaia Leadership. "Vi tycker oss se att behovet av framtidens ledarskap redan är här".

Ledarskap | ARTIKEL | OKT 2013

Gaia Leadership jobbar med ledarutveckling inom både näringsliv och offentlig sektor och är ny partner till Motivation.se. Vi ville höra lite mer om deras verksamhet och har ställt några frågor.

Hej Magdalena Örtendahl Melin! Vilka är Gaia Leadership?

- Vi är ett konsultföretag som jobbar med ledarskapsutveckling på alla nivåer. Jag skulle vilja säga att vi nog är väldigt mycket ”både och”. Vi jobbar både inom näringsliv och offentlig sektor, med både struktur och kultur, med ledare i toppen och i linjen och med såväl individ som hela organisationen. Dessutom har  vi nu  etablerat oss globalt med kontor i Shanghai. Så man kan säga att vi är breda - både lokalt och internationellt.

Vi är ett trettiotal erfarna konsulter som har sammantaget mer än 600 års erfarenhet av kvalificerade konsultuppdrag och chefs- och ledaruppdrag. Som sagt. Mycket ”både och”.

Kan du berätta lite om varför ni valde att bli partner med Motivation.se?

- Vi upplever att vi har samma gemensamma grundsyn på ledarskap och individuell utveckling. Vi är - och har länge varit - intresserade av att flytta fram frågan om individens betydelse för organisationers utveckling. Vi tror också starkt på att integrera affär och ledarskap. Genom vårt samarbete får vi möjlighet att nå ut och berätta om våra erfarenheter från vårt arbete med ledarskap inom både offentlig förvaltning och näringsliv.

Hur ser ni på ledarskap idag?

- Vår grundsyn är att ”Varje människa är en ledare”. Idag vet vi mycket om de strukturella bitarna, såsom styrsystem, administration och strategier. Det har folk koll på. Men hur vi får strategierna att omsättas i praktiken med hjälp av ledarskapet har vi inte alltid kunskap om. Många företag behöver stöd i den processen och det är det här vi är bra på.  Det är när man förstår vilken stark drivkraft det finns i företagskulturen och i individers motivation, som man kan jobba framgångsrikt med ledarskapet.

Gaia Leaderships ledarskapsfilosofi, Det Offensiva Ledarskapet, arbetar för att frigöra ledaren i varje människa – för att därigenom i grunden förändra synen på ledarskap och på människan i världen. Filosofin bygger på att extraordinära resultat skapas när passionerade, ansvarstagande medarbetare kopplas till organisationens vision och mål.

Vågar ni säga något om framtidens behov i ledarskapet?

- Vi tycker oss se att behovet av framtidens ledarskap redan är här.  Chefer har inte längre mer kunskap och information än sina medarbetare som de ska leda. Utvecklingen i de flesta branscher går för fort för att vi skall kunna lägga en plan och sedan följa den. Den gamla tanken med uppdelning mellan det som är strategiskt och operativt, kort- och långsiktigt är idag inte lika enkel och självklar.

Det här utmanar oss att skapa en kreativ kultur i företagen där kunskap, insikter och visdom flödar friare än i hierarkier. Vi tror att den kulturen skapas av ledarskapet - hos alla individer på alla nivåer i företaget.

 

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill