”Vi måste höja medvetenheten”

Chefsguiden ”Att leda åldersmedvetet” lyfter en framtidsfråga som kryper allt närmare.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | DEC 2012

Att ha olika åldrar representerade på arbetsplatsen innebär stora möjligheter.  Tyvärr är det vanligt att företagen förbiser det. Istället uppstår osynliga regler och normer som försvårar arbete över åldersgränserna. För att sätta ljus på problemet som lätt kan vändas till en tillgång kommer det nu en chefsguide på området. ”Det här är ett sätt att höja kunskapen kring de här frågorna”, säger Ellen Landberg, författare till skriften.

- Det är en rätt låg kunskap om åldersnormerna som finns runtomkring oss. Och det finns många myter som vi måste försöka ta hål på, säger Ellen Landberg, projektledare på Tema Likabehandling som är initiativtagarna till chefsguiden ”Att leda åldersmedvetet” som utkom för några veckor sedan.

Guiden riktar sig till chefer och ledare och synliggör de subtila strukturer som befäster vår åldersfixering. Lyckas vi bryta upp de invanda tankemönstren har vi mycket att vinna, menar Ellen Landberg.

- Flera vill idag arbeta längre, och det kommer bli helt nödvändigt också framöver. Vi vet idag att de här problemen kommer att komma, och det är dags att förebygga med en rad åtgärder. Det pågår en pensionsåldersutredning nu som regeringen tillsatt, men det är väldigt lite som sker ute på företagen. Det finns ofta inga långsiktiga strategier på det här området.

Utvecklingen ett faktum

Den demografiska utvecklingen som sker är ett faktum och inget vi kan bortse ifrån. Alla kommer att påverkas, och de företag som redan idag lägger grunden för framtiden är de som kommer att gå ut som vinnare.

- Alla företag kommer att behöva se över hur de attraherar de äldre och får dem att stanna längre, menar Ellen.

En viktig aspekt är att inte göra åldersfrågan till en fråga om motsättning. Att lösa upp den gängse synen på äldre som mindre kreativa och yngre medarbetare som stresståliga och karriärshungriga. Det är högst personliga egenskaper och har sällan något med ålder att göra.

Unknown photo imported from Drupal
- Vi har en väldigt statisk syn idag. Att äldre står i vägen för yngre att komma in på arbetsmarknaden, till exempel. I själva verket borde företagen se möjligheterna till kompetensöverföring i båda riktningarna. Det finns oerhört mycket kompetens som skulle kunna bli dubbelt så stor om man samarbetar på rätt sätt.

Chefsguiden förordar ett normkritiskt perspektiv. Att vi rör oss bort från föreställningarna om vad vi kan förvänta oss av människor och istället öppnar upp för en mer mångfacetterad bild av medarbetarna som grupp.

I guiden finns en rad konkreta tips och råd på hur chefer och ledare kan arbeta med åldersfrågor i organisationen. Den tar också död på en rad myter.

- Att yngre generellt är mer öppna för förändring och äldre efterfrågar struktur och stabilitet är långt ifrån sanningen. Däremot kanske äldre är mer kritiskt granskande, tack vare sin erfarenhet. Men det är ju i så fall en tillgång. Andra positiva egenskaper som kommer med åldern är att man ofta är självständig, lojal och bra på komplex problemlösning.

Ledaren sätter standarden

Ellen Landberg ser ledarens roll som oerhört viktigt när det gäller de här frågorna. Därför är också guiden riktad just till chefer och ledare.

- Allt förändringsarbete är en utmaning och måste initieras av någon. Chefer och ledare sätter standarden för hela organisationen och kan markera ”så här ska vi jobba”. Därför är det viktigt att vi lyfter frågan och riktar den rätt. Sen sker arbetet tillsammans med alla medarbetare för att få ett långsiktigt resultat. Vi vill sprida den här kunskapen och höja medvetenheten om de här frågorna, både på strategisk och operativ nivå.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Om chefsguiden

Att leda åldersmedvetet är framtagen av Tema Likabehandling i samarbete med Ledarna, COPA och Sveriges konsumenter. Skriften vänder sig till chefer, ledare och till dig som arbetar inom HR.

Skriften finns både som pdf och i pappersform.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill