"Viktigt att vara tillgänglig för medarbetarna"

Att vara ledare inom socialtjänsten är en tuff utmaning - men också väldigt givande, berättar Sandra Rosquist.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2014

Socialförvaltningen i Stockholm står inför stora utmaningar; antalet anmälningar om barn som far illa ökar och arbetsbördan blir allt tyngre för handläggarna. Personalomsättningen är stor och det är svårt att rekrytera nya chefer. Att vara ledare inom en sådan verksamhet är tufft - men också stimulerande. "Det är viktigt att du som ledare finns tillgänglig och hjälper medarbetarna att göra rätt prioriteringar", säger Sandra Rosquist, bitr. enhetschef på Socialförvaltningen i Farsta.

Antalet anmälningar om barn som far illa har ökat kraftigt i Stockholm på senare år, skriver Stockholms socialtjänstinspektörer i sin årsrapport. Det innebär också att trycket på Socialförvaltningens handläggare blir allt större; arbetsbelastningen har ökat samtidigt som personalomsättningen är stor och många kontor har svårt att rekrytera ny personal.

Hur hanterar man en sådan situation som ledare?

Sandra Rosquist är biträdande enhetschef på Socialförvaltningen i Farsta. Hon menar att ledarskapet är extra viktigt när arbetsbelastningen är så stor som den är för förvaltningens handläggare idag.

- Det som är viktigt är att du finns tillgänglig, stöttar dem och hjälper dem att göra rätt prioriteringar. Det är också viktigt att ha rätt struktur i arbetet, säger hon till Motivation.se.

Höga krav på ledarskapet

Som ledare i en verksamhet som hanterar sociala frågor måste man avlasta medarbetarna ibland, förklarar hon - annars finns det en risk att motivationen tryter.

- Socialt arbete är alltid påfrestande. Vi möter i princip bara människor i kris. Då är det väldigt viktigt att som ledare ge feedback och bekräfta det goda arbetet som medarbetarna utför, säger Sandra Rosquist, och fortsätter:

- Vi försöker också skapa goda förutsättningar för kollegialt utbyte. Medarbetarna träffas i grupper och workshops där vi uppmuntrar dem att dela med sig av sina erfarenheter och lära sig av varandra.

Sandra Rosquist

Sandra Rosquist

Som chef inom den offentliga sektorn är det inte ovanligt att man tvingas ägna väldigt mycket tid åt administrativt arbete, vilket riskerar att gå ut över rollen som coachande ledare. Men Sandra Rosquist säger att hon trots allt har hittat rätt balans i sitt arbete.

- Jag tycker att jag hinner med både och, jag har skapat vissa rutiner som gör det möjligt. Men det är klart att det varierar, ibland är det mer administrativt arbete och ibland är det mindre.

Många som lämnar

Den stora personalomsättningen har blivit ett problem för Socialförvaltningen. Orsakerna till att så många medarbetare lämnar är flera, och inte alltid så lätta att göra någonting åt.

- Jag tror att det är en kombination av olika faktorer. Dels har vi ganska låga löner i offentlig sektor. Lönerna kan ju också vara olika stora i olika kommuner, så det är inte ovanligt att folk flyttar för att få upp lönen. Sedan tror jag att det finns vissa som helt enkelt inte klarar det stora arbetsinflödet. Vi har ju som sagt en väldigt tung arbetsbelastning, säger Sandra Rosquist.

Hon tror också att många har svårt att acceptera de speciella villkor som råder i offentlig verksamhet.

- Det är en politikerstyrd verksamhet, vilket kan påverka på olika sätt. Många i den yngre generationen, 80- och 90-talister, har andra krav på yrkeslivet än vad de äldre generationerna har.

Den stora personalomsättningen innebär också att det ställs ännu högre krav på ledarskapet. Det är viktigt att man har en bra introduktionsplan för nya medarbetare samt att det finns ledare som kan avsätta tid. Att den höga omsättningen av personal gör ledarskapsarbetet svårare är ingenting som Sandra Rosquist sticker under stol med.

- Det är tungt. Det går åt mycket tid och energi till att lära upp nya medarbetare. Det är naturligtvis lättare att leda personer som har jobbat här länge. Så visst är den stora personalomsättningen påfrestande, inte bara för oss som leder verksamheten utan också för våra medarbetare, förklarar hon.

Stimulerande arbete

Trots det vill hon understryka att arbetet inom Socialtjänsten är väldigt stimulerande - och framför allt meningsfullt. Hon tror att många chefer avskräcks från att söka jobb i vissa offentliga verksamheter på grund av den alltför ensidiga mediebilden.

- När media skriver om Socialförvaltningen får man ofta bara läsa om det negativa. Men vi gör väldigt mycket bra som inte syns. Jag tror att det är lite som med läraryrket, media har skapat en väldigt negativ, skev bild som gör att färre blir intresserade av det jobbet. Men visst, det är ett tungt arbete, vi jobbar ju med människor i kris. Det gäller att få de rätta verktygen för att kunna jobba och må bra i en sådan verksamhet.

Personligen tvekar hon inte att rekommendera andra att söka jobb inom Socialförvaltningen. Hon älskar sitt jobb.

- Jag tycker att det är otroligt givande att arbetsleda dem som gör det här viktiga jobbet. Det handlar ju om att arbeta för att skapa en samverkan så att vi kan hjälpa barn som far illa, så det är ett väldigt viktigt och stimulerande arbete, säger Sandra Rosquist.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill