Viktigt med dialog kring sociala medier

71 procent har policy för sociala medier - men ökad kunskap och dialog är också viktigt, säger Ledarnas Anki Udd.

Kommunicera | Ledarskap | HR | ARTIKEL | JAN 2013

Behöver man ha ett regelverk eller en policy som reglerar medarbetarnas användning av sociala medier? Synen på detta splittrar Sveriges chefer och varierar också stort mellan olika branscher, enligt en undersökning från chefsorganisationen Ledarna. Ledarskapsexperten Anki Udd säger till Motivation.se att det är viktigt att ha en policy - men att man också måste föra en dialog inom företaget om vad som är okej och inte.

Sveriges chefsorganisation Ledarna har, i samarbete med undersökningsföretaget Novus, genomfört en undersökning om svenska chefers inställning till policies och regelverk för medarbetarnas användning av sociala medier. Resultaten ger en något splittrad bild av chefskårens syn på frågan.

Av de 1 301 chefer som deltog i undersökningen, som genomfördes i maj 2012, uppger 71 procent att de har en policy eller ett regelverk för sociala medier. Bland chefer i offentlig sektor var siffran 76 procent, att jämföra med 70 procent inom den privata sektorn.

Det förekom också skillnader mellan olika branscher; inom tillverkningsbranschen uppger hela 80 procent av cheferna att det finns en policy, medan motsvarande siffra i fastighetsbranschen är 46 procent.

"Handlar om okunskap"

Avsaknaden av en policy eller ett regelverk riskerar att skapa många osäkra situationer. Hur ska man tolka chefens Twitterinlägg - är det privat eller representerar han/hon företaget även där? Problemet uppstår om inlägget är kontroversiellt, klumpigt eller på annat sätt skadligt för företaget.

Anki Udd är ledarskapsexpert på Ledarna. Hon säger att det är svårt att veta om den här typen av problem är vanliga.

- Men det händer säkert att chefer och andra anställda skriver saker som kan skada företaget. Det handlar ofta om okunskap. Alla är inte införstådda med hur spridningen kan se ut, förklarar hon.

Det är därför viktigt att man har en policy eller ett regelverk att luta sig emot, menar Anki Udd.

- En policy ger ramar och minskar osäkerheten. Problemet om man saknar policy är att det inte är uttalat vad som är okej, och då prövar sig folk fram. Tydlighet är alltid viktigt. Det skapar en trygghet att veta vad som gäller.

"Måste accepteras"

Det är inte helt ovanligt att medarbetare kritiserar chefen i sociala medier, utan att inse hur snabbt sådan information kan sprida sig. Ännu värre är det förstås om chefen kritiserar företaget. Som arbetsgivare måste man kunna hantera sådant, säger Ledarnas expert.

- Sociala medier finns och måste accepteras. Det viktiga är egentligen att folk är stolta över företaget, det är den enda garanten som finns mot såna här saker.

Man kan inte lägga munkavle på folk. Det man kan reglera är egentligen hur mycket de anställda får använda sociala medier på arbetstid, säger Anki Udd. Men det viktigaste när man utarbetar företagets regelverk kring sociala medier är att öka kunskapen.

- Grunden tror jag är att medvetandegöra de anställda om hur spridningen kan se ut. Om man väl förstår det så tror jag att man tänker sig för både en och två gånger innan man skriver något negativt eller kritiskt om företaget.

Regelverk är dock inte det enda sättet att hantera frågan, tillägger hon.

- Att ha en policy är i grunden bra, men det handlar också mycket om att prata om vad som är okej och rimligt hos oss, säger Anki Udd.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill