Diplomerad Coachutbildning

Akademi Coachstjärnan

Öppen utbildning

Kort om: Diplomerad Coachutbildning

Längd:
2 dagar vid 5 olika tillfällen över ca 4 månader.
Kostnad:
28 500 kr ex moms. Early bird: 2000 kr rabatt på kurspriset vid anmälan en månad före kursstart.
Kategori:
Coaching , Ledarskap , Kommunikation

Diplomerad Coachutbildning

 

Akademi Coachstjärnan AB erbjuder dig, som vill arbeta som coach eller vill använda coaching i din yrkesroll, en diplomutbildning av hög kvalitet. Diplomutbildningen är kvalitetsgranskad och godkänd av ICF International Coach Federation. Utbildningens innehåll utgör den teoretiska grunden för att kunna ansöka om internationell certifiering på ACC-nivå enligt ICF. Vår coachutbildning motsvarar utbildningskravet för internationell certifiering på ACC-nivå enligt ICF (International Coach Federation).

Se vidare: www.coachfederation.org. Utbildningsdagarna förläggs till 5 utbildningstillfällen à 2 dagar. Även andra upplägg kan förekomma.

Beskrivning av utbildningen

Utbildningens pedagogiska grundsyn är upplevelsebaserad inlärning med effektiv coachträning och kortare föreläsningar/genomgångar med utrymme för utbyten av erfarenheter och reflektioner. En stor del av utbildningen ägnas åt coachande samtalsträning i par och triader och att få feedback på egna prestationer. Grow-modellen och lösningsfokuserad coaching är utgångspunkter. Coachingförebilder är de internationellt kända coacherna: John Whitmore, Timothy Gallway och Thomas J. Leonard.

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Att få andra att växa och vilja är en av grundstenarna i coaching. Coachingens rötter återfinns inom den humanistiska psykologin. Coaching är idag ett av de kraftfullaste verktygen inom ledarskap och professionella samtal i yrkeslivet.

En coach hjälper individer/grupper att:

 • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och utveckla sin livskvalitet.
 • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.
 • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.
 • Framtidsfokusera och lösa problem.
 • Åstadkomma önskade resultat och nå personliga mål/visioner.

En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Ur innehållet

 • Coachingens historik och teoretiska referensramar
 • ICF:etiska riktlinjer; coachens etik och professionalitet
 • Värderingar, attityder och viljans betydelse
 • Empatibegreppet
 • Aktivt lyssnande
 • Effektfullt frågande
 • Samtalsanalys och samtalets olika faser
 • Lösningsfokuserad coaching
 • The Inner game of coaching
 • “Building your coaching Practice” – En heldag med coaching kring att starta / utveckla din coachingverksamhet och olika marknadsföringsstrategier
 • Coaching i näringslivet
 • Gruppcoaching
 • Certifieringsträning
 • Coachträning med lärarledd feedback.

Akademi Coachstjärnan

Akademi Coachstjärnan AB

The Park
Hälsingegatan 49 (Vasastan)
113 31 Stockholm

070-261 40 54

coachstjarnan@telia.com
coachstjarnan.se

Följ företag:

 • Följ Akademi Coachstjärnan

Dela:

Facebook