Amazing Career - Karriärcoachning

Amazing Leaders

Företagsanpassad utbildning

Kort om: Amazing Career - Karriärcoachning

Kategori:
Coaching , Organisation / verksamhet , HR

Amazing Career - Karriärcoachning

Ett exklusivt karriärväxlingsprogram för ledare som erbjuder ett skräddarsytt upplägg med personlig touch och mycket hög kvalitet. Som klient känner man sig utvald.

Syftet allmänt med karriärväxling är att förbättra prestationen, öka motivationen och hjälpa en person till ett nytt uppdrag.

Syftet med programmet är och att stötta individen att bearbeta situationen, finna sin styrka och vända blicken framåt. Målet är att så snart som möjligt bli aktiv på arbetsmarknaden igen. Programmet är en individuell process som utformas på det sätt som tillför mest värde utifrån utgångsläge och målsättning.

VI ARBETAR MED VERKTYG SOM STÖTTAR I ATT:

 • Ta fram ett CV
 • Ta fram ett personligt brev
 • Identifierar rekryteringskonsulter och search kontakter
 • Arbeta effektivt med LinkedIn
 • Kartlägga arbetsmarknaden
 • Reflektera över den uppkomna situationen
 • Bli medveten om dina beteenden (DiSC)
 • Lyfta fram dina personliga egenskaper
 • Identifiera ditt personliga varumärke
 • Stärka sig som individ
 • Kartlägga kommunikationskanaler och sökvägar
 • Kartlägga dina egna nätverk
 • Samtalsträning
 • Intervjuträning
 • Retorisk träning

VI ERBJUDER TVÅ UPPLÄGG

 • Ett Quick-start Karriärcoaching program på 3 månader samt ett Executive Karriärcoachningsprogram på 6-9 månader.
 • Det kortare programmet innehåller 2 webinars och 4 coachtillfällen.

Det längre programmet innehåller 2 webinars och 6-9 månaders coaching inklusive assessment. Programmet kan växlas över till traditionell coaching, om personen får ett nytt uppdrag under tiden programmet löper.

Amazing Leaders

Amazing Leaders
Grevgatan 34, plan 5,
114 53 Stockholm

info@amazingleaders.se
amazingleaders.se

Följ företag:

 • Följ Amazing Leaders

Dela:

Våra utbildningar


Amazing Women Program - Ledarprogram för kvinnor

Med fokus på din utveckling som ledare, ditt självledarskap och din emotionella intelligens möter du kvinnor från olika branscher och utvecklar både dig själv och ditt professionella nätverk.

Läs mer Anmäl dig


Amazing Leader - Individuell coachning

Individuellt coachprogram med EQ som bas utvecklar outnyttjade styrkor och resurser hos dig själv.

Läs mer Anmäl dig


Amazing Team Teamutveckling

I dagens snabba förändring har företagens team krav på sig att snabbt hitta en effektiv samverkan för att nå gemensamma mål. Det krävs både motivation, förmåga och ständig uppföljning för ...

Läs mer Anmäl dig


Amazing Employees - Självledarskap

Våra program är skräddarsydda och vi utvecklar dem tillsammans med våra kunder. Vi har som utgångspunkt att bygga utveckling på den emotionella intelligensen med målet att skapa hållbara resultat.

Läs mer Anmäl dig


Amazing Leadership program - Ledarskapsprogram

Våra program bygger trygghet och transformation, för individ och organisation. De är baserade på forskning kring ledarskap och emotionell intelligens.

Läs mer Anmäl dig


Amazing Change - Leda i förändring

I förändring är självledarskapet centralt – jag måste kunna leda mig själv för att kunna leda andra genom förändring, men vad händer i förändring hos mig och andra – hur ...

Läs mer Anmäl dig

Start: 10 Mars 2022 09:00 - 16:00
Plats:

Start: 24 Mars 2022 09:00 - 16:00
Plats:

Kommande utbildningar

Facebook