Amazing Leader - Individuell coachning

Amazing Leaders

Öppen utbildning

Kort om: Amazing Leader - Individuell coachning

Kategori:
Ledarskap , Coaching , Personlig utveckling

Amazing Leader - Individuell coachning

Individuellt coachprogram med EQ som bas utvecklar outnyttjade styrkor och resurser hos dig själv. För att kunna ta dina visioner, både professionellt och privat, till konkreta resultat behöver du ha en bra förmåga att leda dig själv och andra. Det börjar med det personliga ledarskapet och det är dina styrkor som tar dig mot målen.

Coachen ger dig möjlighet att utveckla de delar du ännu inte upptäckt och arbeta med det som kan stå i vägen för dig i ditt ledarskap. Hur du kan använda hela din personlighet för att skapa goda relationer och relatera till en föränderlig värld. Coachen är en partner som stödjer dig att vara framgångsrik på ett effektivt och hållbart sätt.

HANDLING OCH RESULTAT

 • Stärka självledarskapet, utvecklas i ledarrollen och i kommunikationen med andra
 • Individuell ledarutveckling
 • Utveckla självledarskap med syftet att stötta, inspirera och leda andra
 • Utveckla kommunikationsfärdigheter
 • Sätta tydlig riktning för nästa steg i karriären
 • Sortera, hitta struktur och sätta tydliga processer
 • Stärka självförtroende och tillit och därmed självbilden
 • Utvecklas med syfte att stötta, inspirera och ta större ansvar som ledare
 • Hitta balans mellan arbete och fritid
 • Utveckla sina emotionella förmågor
 • Stärka den professionella sidan
 • Att hantera stress.
 • Generellt externt bollplank kring ledarskapsfrågor
 • Bollplank kring organisation och personalfrågor

Våra coachprogram bygger på forskningen om emotionella intelligens, EQ. Innehållet är skräddarsytt efter dina och företagets behov och mål. Till stöd för utvecklingen har Amazing Leaders en välbeprövad coachprocess, vi skapar gemensamt en tydlig målbild där både du, din coach och chef är delaktiga.

Vi erbjuder en 360 som mäter din EQ förmåga som kan kopplas till medarbetarundersökning eller företagets värdegrund. Tydlighet i resultat och förflyttning redovisas.

Alla våra coacher är seniora och certifierade enligt ICF, International Coach Federation.

Amazing Leaders

Amazing Leaders
Grevgatan 34, plan 5,
114 53 Stockholm

info@amazingleaders.se
amazingleaders.se

Följ företag:

 • Följ Amazing Leaders

Dela:

Våra utbildningar


Amazing Women Program - Ledarprogram för kvinnor

Med fokus på din utveckling som ledare, ditt självledarskap och din emotionella intelligens möter du kvinnor från olika branscher och utvecklar både dig själv och ditt professionella nätverk.

Läs mer Anmäl dig


Amazing Team Teamutveckling

I dagens snabba förändring har företagens team krav på sig att snabbt hitta en effektiv samverkan för att nå gemensamma mål. Det krävs både motivation, förmåga och ständig uppföljning för …

Läs mer Anmäl dig


Amazing Employees - Självledarskap

Våra program är skräddarsydda och vi utvecklar dem tillsammans med våra kunder. Vi har som utgångspunkt att bygga utveckling på den emotionella intelligensen med målet att skapa hållbara resultat.

Läs mer Anmäl dig


Amazing Leadership program - Ledarskapsprogram

Våra program bygger trygghet och transformation, för individ och organisation. De är baserade på forskning kring ledarskap och emotionell intelligens.

Läs mer Anmäl dig


Amazing Change - Leda i förändring

I förändring är självledarskapet centralt – jag måste kunna leda mig själv för att kunna leda andra genom förändring, men vad händer i förändring hos mig och andra – hur …

Läs mer Anmäl dig


Amazing Career - Karriärcoachning

Ett exklusivt karriärväxlingsprogram för ledare som erbjuder ett skräddarsytt upplägg med personlig touch och mycket hög kvalitet. Som klient känner man sig utvald.

Läs mer Anmäl dig

Facebook