Amazing Team Teamutveckling

Amazing Leaders

Företagsanpassad utbildning

Kort om: Amazing Team Teamutveckling

Kategori:
Organisation / verksamhet , Kommunikation , Effektivitet

Amazing Team Teamutveckling

I dagens snabba förändring har företagens team krav på sig att snabbt hitta en effektiv samverkan för att nå gemensamma mål. Det krävs både motivation, förmåga och ständig uppföljning för att ett team ska utvecklas har forskningen visat.

Vad skulle 20% förbättring av samverkan och produktivitet i era team betyda för er? Denna siffra kommer från data över de senaste 10 årens mätningar av team och utveckling av de faktorer som genom forskning har visat sig vara avgörande för ett teams framgång. Det handlar både om att utveckla produktiviteten, vilken mäter teamets effektivitet. Och att stärka och utveckla positiviteten, hur samspelet och kommunikationen fungerar i teamet.

Våra data visar att färre än 10% av team graderar sig som högpresterande före teamcoaching. Vi anser att “det som mäts blir bättre.” Våra data visar det. Det centrala i teamutveckling handlar om att uppmana och bjuda in individerna i teamet till att utmana sig själva i att tänka och handla annorlunda för att samarbeta mer effektivt. Individerna får hjälp att bli ett team och finner nya former för att effektivisera och bli medvetna om hur det kan möta hinder och agera proaktivt.

Utvecklingsinsatsen medvetandegör hur teamet fungerar och hur alla i teamet förhåller sig till varandra samt ger en bild av gemensamt arbetssätt och strategi.

HANDLING OCH RESULTAT

Ett högpresterande team kännetecknas av att det har ett gemensamt syfte, delat ansvar för ett gemensamt och utmanande resultatmål, delade värderingar och klara kompletterande färdigheter.

  • Det skapar nytt liv i det stagnerade teamet – ny energi och driv mot tydliga mål igen.
  • Tar ansvar för helheten – möjlighet att ta ansvar för helheten och gå bortom sina roller.
  • Får medvetenhet om teamets mönster – utveckla och öka samspelet i gruppen.
  • Oka effektiviteten i beslutsfattandet och få en tydligare ansvarsfördelning – nya verktyg och en tydlig dialogmodell som kan appliceras direkt i verksamheten.
  • Teamet lär sig att lyfta dagliga frågor till tydlig action – ny modell för lärande.

Våra konsulter/coacher är certifierade i Susan Wheelands metod, GDQ samt i Team Diagnostic, TDA.

Amazing Leaders

Amazing Leaders
Grevgatan 34, plan 5,
114 53 Stockholm

info@amazingleaders.se
amazingleaders.se

Följ företag:

  • Följ Amazing Leaders

Dela:

Våra utbildningar


Amazing Women Program - Ledarprogram för kvinnor

Med fokus på din utveckling som ledare, ditt självledarskap och din emotionella intelligens möter du kvinnor från olika branscher och utvecklar både dig själv och ditt professionella nätverk.

Läs mer Anmäl dig


Amazing Leader - Individuell coachning

Individuellt coachprogram med EQ som bas utvecklar outnyttjade styrkor och resurser hos dig själv.

Läs mer Anmäl dig


Amazing Employees - Självledarskap

Våra program är skräddarsydda och vi utvecklar dem tillsammans med våra kunder. Vi har som utgångspunkt att bygga utveckling på den emotionella intelligensen med målet att skapa hållbara resultat.

Läs mer Anmäl dig


Amazing Leadership program - Ledarskapsprogram

Våra program bygger trygghet och transformation, för individ och organisation. De är baserade på forskning kring ledarskap och emotionell intelligens.

Läs mer Anmäl dig


Amazing Change - Leda i förändring

I förändring är självledarskapet centralt – jag måste kunna leda mig själv för att kunna leda andra genom förändring, men vad händer i förändring hos mig och andra – hur …

Läs mer Anmäl dig


Amazing Career - Karriärcoachning

Ett exklusivt karriärväxlingsprogram för ledare som erbjuder ett skräddarsytt upplägg med personlig touch och mycket hög kvalitet. Som klient känner man sig utvald.

Läs mer Anmäl dig

Facebook