Annonssamarbete Motivation.se + Berghs School of Communication

Berghs studenter hjälper företag att testa nya digitala lösningar

Vad kan din organisation utveckla inom kommunikation?

Kommunicera | Innovation | Rekrytera | Berghs School of Communication | SEP 2020

Att vara uppdragsgivare i Berghs examensprojekt är ett sätt att få energi genom att utforska nya grepp och samtidigt vara en del i lärandeprocess.

Att vara uppdragsgivare i Berghs examensprojekt är ett sätt att få energi genom att utforska nya grepp och samtidigt vara en del i lärandeprocess.

Innovation och kreativa lösningar behövs idag i alla delar av företag, myndigheter och organisationer. Vad krävs egentligen för att hålla sig relevant och skapa jobb eller tjänster även i framtiden? Varje vecka får Berghs School of Communication förfrågningar från företag kring att samverka med studenterna för att få tillgång till innovativa lösningar.

För att hitta lösningar på många företags utmaningar idag krävs erfarenheter från den yngre generationen som växt upp i en digital era. De senaste åren har begrepp som omvänt mentorskap, interdisciplinära team och agilt ledarskap växt fram och många ledare ser över sina team för att säkra olika perspektiv. Det har blivit strategiskt viktigt att rekrytera yngre talanger till företaget för att täppa igen kunskapsluckor.

Att tillföra nya kompetenser står högt på agendan hos många arbetsplatser och många driver projekt för att öka lärandet. Att vara uppdragsgivare i Berghs examensprojekt är ett sätt att få energi genom att utforska nya grepp och samtidigt vara en del i lärandeprocess. Examensprojektsuppdragen har funnits i över 20 år, och det är attraktivt för varumärken att få tillgång till en komplett arbetsgrupp med snart färdigutbildade kreatörer, strateger, PR-specialister och nu även growth marketers.

– Jag tar tempen på vilka kommunikativa utmaningar som finns genom att varje år läsa alla intresseanmälningarna från företag, myndigheter och organisationer. Just nu behöver många hjälp med hur varumärket blir relevant och vad som på riktigt är differentierande! Studenterna involveras ofta i både tjänste- eller produkterbjudandet och hur man bäst når ut i nya kanaler, säger Camilla Wallander, VD på Berghs School of Communication.

Ibland kan företag känna att de behöver en kreativ injektion eller en snabbare energiboost till att tänka nytt, och då föreslås istället ett Student Lab som pågår under en helg. Detta till skillnad mot ett examensprojekt som är en 6 veckors process.

– Genom ett Student Lab får man under en heldag energi från studenterna och kan sedan ta avstamp i resultatet till vidare arbete internt, säger Camilla Wallander. Från att tidigare ha behövt hjälp med grafisk profil och kommunikationsstrategi, är nu behoven hos företagen mycket bredare än så.

– Det kan handla om allt från att sätta en strategi för rörligt innehåll, skapa EMV (egna varumärken i detaljhandeln), attrahera människor till nya områden, stärka employer branding för att attrahera rätt talang eller förändra position med ett hållbarhetsfokus. Det finns många exempel på olika typer av utmaningar studenter tar sig an i ett examensprojekt eller i ett Student Lab, säger Kajsa Engström projektledare på Berghs.

Berghs School of Communication

Följ företag:

  • Följ Berghs School of Communication

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera
  • Innovation
  • Rekrytera

Dela:

Den här artikeln publiceras i samarbete med Berghs School of Communication.

Vill du ta del av koncept som går att omsätta direkt? Kontakta Kajsa för att få mer info.

Mail: Kajsa.engstrom@berghs.se
Tel: 0702019604

Läs mer om Berghs examensprojekt här.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill