Varumärkes- och affärsstrategi

Berghs School of Communication

Öppen utbildning

Kort om: Varumärkes- och affärsstrategi

Längd:
Dagtid 42 timmar, Egna studietimmar: 2-3 timmar per vecka
Kostnad:
42 500 kr ex. moms
Kategori:
Kommunikation , Organisation / verksamhet

Varumärkes- och affärsstrategi

Du som redan har en ledande eller senior roll inom kommunikation och vill skaffa dig ännu djupare kunskap inom varumärkes- och affärsstrategi kan förvänta dig en riktig nytändning efter den här kursen. Här lär vi dig hur du får olika strategier att samverka och att skapa starka varumärken.


Om kursen

Varumärken handlar inte bara om kommunikation utan om allt ett företag eller organisation säger och gör. En naturlig konsekvens av detta är att det blir allt viktigare att få alla företagets strategier att gå hand i hand. Så skapas tydliga och uppskattade varumärken. Det låter enkelt, men i praktiken är det inte alltid så lätt.

Utgångspunkten är att varumärket är bland det viktigaste ett företag eller en organisation har. Det är mer relevant som grund för strategiska beslut än affärsidén eftersom vi verkar i en tid där produkter och tjänster blir allt mer lika varandra. Då blir andra aspekter som känslor och personlighet allt viktigare för att kunna sticka ut och skapa intresse – och ytterst för att kunna konkurrera på marknaden.

Kursen syftar till att ge deltagarna modeller och tankesätt för att skapa gemensamma plattformar för varumärkesbyggandet, som kan ligga till grund för hela verksamheten, från produkt- och tjänsteutveckling till t ex kommunikation och säljträning.

Kursen ger en överblick kring användbara verktyg och modeller och en djupare förståelse för hur varumärken fungerar i grunden. Det skapar förutsättningar att jobba metodiskt och strategiskt med varumärket över hela verksamheten och bättre argument för att få med sig hela ledningen i varumärkesarbetet.

Vem är kursen för?

Kursen vänder sig till kommunikatörer i ledande befattning eller seniora kommunikatörer som vill bidra till att skapa ännu mer värde i företaget. Kursen passar oavsett om du jobbar på byrå eller på en marknadsavdelning. Den passar även för andra i ledande befattning som vill lära sig mer om kommunikation och varumärkesbyggande, och hur det hänger ihop med företagets övergripande strategiska ramverk.

Det här får du

Kursen består av sju avsnitt:

  • Ramverk för varumärkestänkande
  • Nya och gamla förutsättningar i en digital värld
  • Kraften i en stark vision
  • Varumärkeslöftet i teori och praktik
  • Handlingsplan som omfattar hela verksamheten
  • Living the brand
  • Vikten av att mäta och följa upp
  • Strategisk varumärkesarkitektur

Ett projekt kring varumärkesdriven affärsstrategi kommer att pågå under hela kursens gång, där man i grupp får använda de modeller kursen tar upp och praktiskt arbeta fram ett varumärkeslöfte och en plan för genomförande över hela verksamheten.

Berghs School of Communication

Tel: 08-587 550 00
info@berghs.se
www.berghs.se

Följ företag:

  • Följ Berghs School of Communication

Dela:

Pressreleaser

Våra utbildningar


Communication Management

Du som har siktet inställt på att bli kommunikationschef och behöver fördjupa dina kunskaper ytterligare har chansen nu. Denna kurs ger dig ett helhetsperspektiv och de insikter, inspiration och färdigheter ...

Läs mer Anmäl dig


Design Leadership

Vad behöver du som ledare arbeta med för att skapa en stark designkultur inom just ditt företag?

Läs mer Anmäl dig


Kommunikationschefens viktigaste verktyg

Här får du handfasta tips och de viktigaste verktygen som behövs när man arbetar som ledare inom kommunikation

Läs mer Anmäl dig


PR Management

PR Management är en kurs för dig som har, eller står inför, en ledande befattning där kunskap om strategisk PR och kommunikation är centralt

Läs mer Anmäl dig


Praktisk kommunikationsstrategi

Den här kursen ger dig tillämpad förståelse för strategisk kommunikation med fördjupningar inom tre delområden

Läs mer Anmäl dig


Strategisk hållbarhetskommunikation

Kursen riktar sig till dig som är kommunikatör, PR-ansvarig, projektledare, marknadsansvarig eller liknande och ska börja/har börjat arbeta med hållbarhet på ditt företag och behöver nå ut med kommunikation ...

Läs mer Anmäl dig


Strategisk projektledning

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar som projektledare och vill stärka din kompetens på en strategisk nivå.

Läs mer Anmäl dig


Growth Marketing

Kursen vänder sig till dig som redan arbetar med marknadsföring, till viss del eller helt och hållet, i digitala kanaler

Läs mer Anmäl dig


Berghs Upgrade - Digital Design

Den här utbildningen riktar sig till dig som är verksam som grafisk designer, formgivare eller Art Director och vill utveckla dina kunskaper inom digital design och användarbeteenden

Läs mer Anmäl dig

Facebook
Instagram