CoreCode

CoreCode Vi på CoreCode skapar mötesplatser för lärande och förändring genom anpassade uppdrag och öppna utbildningar. Vi vill att ni ska nå era affärsstrategiska mål och forma långsiktigt välmående organisationer.

Vi på CoreCode skapar mötesplatser för lärande och förändring genom anpassade uppdrag och öppna utbildningar. Vi vill att ni ska nå era affärsstrategiska mål och forma långsiktigt välmående organisationer.

Om oss på CoreCode

När vi människor tar till vara på varandras olika färdigheter, tankar och erfarenheter blir det bra för verksamheten. Vi på CoreCode lyssnar in, är närvarande och tillgängliga för våra kunders olika perspektiv. Vi tar ansvar före, under och efter utbildningar och riktade uppdrag. Vi ger er stöd så att ni kan göra detsamma; ta och fördela ansvar, synliggöra både utvecklingsbehov och det som redan fungerar väl. Som mervärde skapar ni då också hållbar handlingskraft och vässar förmågan att just ta tillvara olikheter! Resultat skapar vi tillsammans.

VÅRA ÖPPNA UTBILDNINGAR

Utveckling Grupp och Ledare

UGL. Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Utbildningen är en unik resa i självinsikt och grupprelationer. Du tränar beslutsfattning i grupp. Ni arbetar med ledarbeteenden, kommunikation, värderingar, konflikthantering och feedback.

Läs merBOKA NU

The Human Element

THE. Öppen och tillitsfull kommunikation. Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Ökad självkännedom och självkänsla gör att du kan använda hela din potential, det gagnar både dig som individ och hela organisationen.

Läs merBOKA NU

Jämställdhet Genus Ledarskap

JGL. Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i våra organisationer. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om jämställdhet.

Läs merBOKA NU

Förtroendefullt Samarbete ger tillitsfulla affärer och relationer

Tillitsfulla affärer och relationer ger långsiktig effektivitet. Kursen Förtroendefullt samarbete är tre dagars träning i att hitta och skapa din egen verktygslåda för ett effektivare samarbete och långsiktiga goda relationer.

Läs merBOKA NU

Vår verksamhet tar avstamp i tre ledord

Humanism

Utgångspunkten för oss är att varje människa har betydligt fler möjligheter att agera än vad vi ibland kan tro. Genom att träna på att se och verkligen använda möjligheterna ökar välmåendet för både individen och organisationen. Humanism för oss är även att skapa ömsesidighet genom öppenhet, tillit och samverkan, för att på riktigt ta tillvara människors olikheter.

Nyfikenhet

Rädsla, skuldbeläggande och rigiditet bygger hinder. Mod, samarbetsvilja och flexibilitet ger istället näring till nyfikenheten – människans starkaste drivkraft. Utan nyfikenhet inga innovationer, ingen förflyttning. Ingen utveckling. På CoreCode driver vår nyfikenhet oss även i vår egen, kontinuerliga utveckling. Och framförallt – vi är nyfikna på vad vi kan göra för er.

Handlingskraft

Att agera utifrån öppenhet, tillit och samverkan är värdefullt i sig, eftersom det leder till ökat välmående för individer och för organisation. Det är bra. Ännu bättre är att detta agerande även ökar prestation, motivation och effektivitet. Vi tror på handlingskraft, utifrån medvetna, aktiva val. Det leder till framgång ur många perspektiv; det är bra för oss alla.

CoreCode

Stockholm
Slottsbacken 8
111 30 Stockholm

Helsingborg
Kullagatan 8
252 20 Helsingborg

Tel:
+46 (0)140 770 400

info@corecode.se www.corecode.se

Följ företag:

  • Följ CoreCode

Dela:

Våra utbildningar


Förtroendefullt samarbete - Tillitsbaserade affärer och relationer

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och medarbetare som vill lära sig att utveckla tillitsbaserade, förtroendefulla relationer och skapa en effektiv samarbetskultur.

Läs mer Anmäl dig


JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Kunskap och argument kring en avgörande ledarskapsfråga

Läs mer Anmäl dig


The Human Element

Djupare förståelse i ditt inre ledarskap, Ökad självkännedom - Inre styrka - Medvetet ledarskap.

Läs mer Anmäl dig


UGL utbildning - Utveckling av Grupp och Ledare

UGL, Utbildning av Grupp och Ledare, är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning.

Läs mer Anmäl dig


Utvecklande Ledarskap

UL är en ledarskapsutbildning för utvecklande ledare som vill inspirera och motivera.

Läs mer Anmäl dig

Få vårt nyhetsbrev

Fyllt med intressanta uppdateringar. Klicka här för att läsa mer.

Facebook