Förtroendefullt samarbete - Tillitsbaserade affärer och relationer

CoreCode

Öppen utbildning

Kort om: Förtroendefullt samarbete - Tillitsbaserade affärer och relationer

Längd:
3 dagar
Kostnad:
15 200 kr exkl. moms
Kategori:
Kommunikation , Kundservice , Personlig utveckling

Förtroendefullt samarbete - Tillitsbaserade affärer och relationer

Utbildningen syfte

  • Utveckla din förmåga att i samarbete med andra lösa intressemotsättningar och problem. Till exempel i säljsituationer, vid inköp eller i en helpdesk.
  • Hur kan jag hantera en kund eller klient som är irriterad och upprörd
  • Utveckla förmågan att bygga tillitsfulla relationer
  • Reflektera och lära kring dynamiken i mellanmänskliga relationer
  • Få ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer

Kursdagarna innehåller många tillfällen, där du får öva praktisk

Förtroendefullt samarbete, för vem

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och medarbetare som vill lära sig att utveckla tillitsbaserade, förtroendefulla relationer och skapa en effektiv samarbetskultur.

Hur fungerar Förtroendefullt samarbete

Utbildningen ger dig både verktyg och träning i att arbeta intressebaserat och att få syn på och undvika icke konstruktiva konflikter. I mänskligt samspel kärvar det då och då, trots att vi ville något helt annat. Vi hamnar i försvar och tappar förmågan att lyssna, både på varandra och oss själva.

Efter en genomförd förhandling eller samtal ska både du och din partner kunna känna er nöjda och säkra på att ha fått till den bästa överenskommelsen. Att ni kan mötas igen i tillit för att fortsätta utveckla affär och relation.
Utbildningen bygger på en unik kombination av ”hårda och mjuka” metoder.

  • Harvardmetoden; intressebaserad problemlösning – en metod och ett förhållningssätt, där båda parter kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Gedigen forskning finns som grund för detta arbetssätt.ätt.
  • Dr Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). Focus under utbildningen är att öka förståelsen för konsekvenser av olika beteenden i mellanmänskliga relationer.

Upplägg

3 dagar, dagtid. Plats Stockholm
Utbildningen genomförs som externat, dvs du ombesörjer själv ditt boende.
Kursmaterial, luncher och för- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften.
 

Gruppstorlek: max 12 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare.

CoreCode

Stockholm
Slottsbacken 8
111 30 Stockholm

Helsingborg
Kullagatan 8
252 20 Helsingborg

Tel:
+46 (0)140 770 400

info@corecode.se www.corecode.se

Följ företag:

  • Följ CoreCode

Dela:

Våra utbildningar


Utvecklande Ledarskap

UL är en ledarskapsutbildning för utvecklande ledare som vill inspirera och motivera.

Läs mer Anmäl dig


UGL utbildning - Utveckling av Grupp och Ledare

UGL, Utbildning av Grupp och Ledare, är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning.

Läs mer Anmäl dig


The Human Element

Djupare förståelse i ditt inre ledarskap, Ökad självkännedom - Inre styrka - Medvetet ledarskap.

Läs mer Anmäl dig


JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Kunskap och argument kring en avgörande ledarskapsfråga

Läs mer Anmäl dig

Få vårt nyhetsbrev

Fyllt med intressanta uppdateringar. Klicka här för att läsa mer.

Facebook