JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

CoreCode

Öppen utbildning

Kort om: JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Längd:
2+2 dagar
Kategori:
Ledarskap , Organisation / verksamhet

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Nyttan med JGL - Jämställdhet Genus Ledarskap

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att frågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i våra organisationer. Metoo-rörelsen visar att behovet av kunskap och utbildning kring normer och normsystem är större än många av oss tidigare har förstått. För att förebygga sexuella trakasserier, härskartekniker och andra ovälkomna beteenden behöver vi grundläggande kunskaper om jämställdhet och jämlikhet.

Syftet med JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är att fylla på med kunskap om destruktiva strukturer, för att deltagarna självständigt ska kunna förhålla sig sakligt till jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, genom ökad normmedvetenhet.

Jämställdhet är en ledarskapsfråga

Utbildningen riktar sig till beslutsfattare, chefer och medarbetare. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om jämställdhet och genus. Du får träna på att se samhället och arbetsmarknaden ur fler perspektiv. JGL ger dig konkreta verktyg för att leda i förändring.

Hur fungerar JGL-utbildningen

JGL, Jämställdhet Genus och Ledarskap, genomförs med upplevelsebaserat lärande som sammanfogar konkreta övningar med teori och fakta. Utbildningen är väl beprövad, vetenskapligt underbyggd och kvalitetssäkras kontinuerligt.

Utbildningen genomförs under fyra dagar: 2+2 dagar. Uppföljningsdagarna genomförs ca en månad efter de två första dagarna. JGL genomförs även online.

Gruppstorlek max 15 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare.

CoreCode

Stockholm
Slottsbacken 8
111 30 Stockholm

Helsingborg
Kullagatan 8
252 20 Helsingborg

Tel:
+46 (0)140 770 400

info@corecode.se www.corecode.se

Följ företag:

  • Följ CoreCode

Dela:

Våra utbildningar


Utvecklande Ledarskap

UL är en ledarskapsutbildning för utvecklande ledare som vill inspirera och motivera.

Läs mer Anmäl dig


UGL utbildning - Utveckling av Grupp och Ledare

UGL, Utbildning av Grupp och Ledare, är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning.

Läs mer Anmäl dig


The Human Element

Djupare förståelse i ditt inre ledarskap, Ökad självkännedom - Inre styrka - Medvetet ledarskap.

Läs mer Anmäl dig


Förtroendefullt samarbete - Tillitsbaserade affärer och relationer

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och medarbetare som vill lära sig att utveckla tillitsbaserade, förtroendefulla relationer och skapa en effektiv samarbetskultur.

Läs mer Anmäl dig

Få vårt nyhetsbrev

Fyllt med intressanta uppdateringar. Klicka här för att läsa mer.

Facebook