The Human Element

CoreCode

Öppen utbildning

Kort om: The Human Element

Längd:
5 dagar på internat
Kostnad:
29 600 kr exkl. moms
Kategori:
Ledarskap , Kommunikation , Personlig utveckling

The Human Element

The Human Element är en omtumlande resa i självinsikt och mänskliga relationer och innehåller ett antal verktyg och metoder som  belyser fenomen som uppstår i organisationer, grupper och inom individer.

Med ökad självinsikt och självacceptans kan du på riktigt använda hela din potential, vilket gagnar både dig som individ och hela organisationen.

Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Finns ens någon produkt eller tjänst som inte kan bli saboterad av taskiga attityder och bristfälliga relationer?

THE-veckan är intensiv och varm process, fylld av aktiviteter och samtal som möjliggör en mer öppen och tillitsfull kommunikation med både dig själv och din omgivning. Du tränar även på att göra mer konstruktiva val och att bli mer självstyrande i ditt eget liv – såväl privat som i arbetslivet.  För att ge en djup och varaktig effekt i vardagen får du fortsatt stöd genom det digitala  Mebook. Dessutom ingår även en uppföljningsdag ca ett halvår efter utbildningen.

Utbildningen leds av två certifierade handledare.

The Human Element, för vem

En utbildning för dig som önskar en djupare förståelse för – och träning i – ditt eget, inre ledarskap.

  • Ökad självinsikt och självkänsla.
  • Trygghet i ledarskapet
  • Öppen och tillitsfull kommunikation
  • Utforska dina försvar
  • Välfylld verktygslåda för ett utvecklat samarbete

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och nyckelpersoner.
 

Hur fungerar THE-utbildningen

THE, The Human Element, genomförs under fem dagar på internat Måndag - Fredag. Inklusive en uppföljningsdag efter ca 6 månader.
Mebook ingår också under sex månader som ett stöd för din utveckling.
Under fem dagar arbetar du med din individuella utveckling, med hjälp av återkoppling från övriga kursdeltagare.
Interaktiva, praktiska övningar, varvas med kortare teoripass.
Du kommer även att fylla i och få hjälp med att tolka flera självskattningsinstrument, som visar på olika aspekter av mänskligt beteende.
Dr. Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) utgör en viktig bas under veckan.

Gruppstorlek: max 10 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare

CoreCode

Stockholm
Slottsbacken 8
111 30 Stockholm

Helsingborg
Kullagatan 8
252 20 Helsingborg

Tel:
+46 (0)140 770 400

info@corecode.se www.corecode.se

Följ företag:

  • Följ CoreCode

Dela:

Våra utbildningar


Utvecklande Ledarskap

UL är en ledarskapsutbildning för utvecklande ledare som vill inspirera och motivera.

Läs mer Anmäl dig


UGL utbildning - Utveckling av Grupp och Ledare

UGL, Utbildning av Grupp och Ledare, är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning.

Läs mer Anmäl dig


Förtroendefullt samarbete - Tillitsbaserade affärer och relationer

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och medarbetare som vill lära sig att utveckla tillitsbaserade, förtroendefulla relationer och skapa en effektiv samarbetskultur.

Läs mer Anmäl dig


JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Kunskap och argument kring en avgörande ledarskapsfråga

Läs mer Anmäl dig

Få vårt nyhetsbrev

Fyllt med intressanta uppdateringar. Klicka här för att läsa mer.

Facebook