Effektiv styrning

Effektiv styrning

Effektiv styrning som utvecklar offentlig sektor

Effektiv styrning är en plattform för kurser, seminarier och nätverkande för lärande om styrning som utgår från en systemsyn.

Vår vision är att utveckla styrningen av, och inom, offentlig sektor i syfte att bidra till väl fungerande offentliga tjänster som lever upp till medborgarnas krav och behov på ett sätt som är värdigt, respektfullt och kostnadseffektivt. 

Unika kurser i framkant

Effektiv styrning använder sig av ett nätverk av erfarna experter med mycket god förankring i offentlig sektor, i forskningen och i konsultvärlden. Det vi erbjuder är unikt genom vår kombination av systemsyn, kunskap och utvecklingsfokus: 

  1. Vi utgår från det som kännetecknar offentlig sektor, det vill säga komplexa tjänsteverksamheter som ska tillgodose individuella och kollektiva behov som kräver samverkan mellan olika aktörer.
  2. Vi utgår från både forskning och beprövad erfarenhet.
  3. Vi följer inte bara utvecklingen utan vill framför allt driva på den.

Välkommen att skaffa dig kunskap om hur du kan utveckla en styrning som leder till bättre resultat i form av ökat värde för kund, bättre arbetsmiljö, hållbar kostnadsutveckling och tillitsfulla relationer. Samtidigt!

Effektiv styrning

effektivstyrning.se

Kontakta oss: 
Siv Liedholm
siv.liedholm@effektivstyrning.se
Mobil: 076-765 01 00

Lennart Wittberg
lennart.wittberg@effektivstyrning.se
Mobil: 079-304 90 25

Följ företag:

  • Följ Effektiv styrning

Dela:

Våra utbildningar


Mätsystem för en bättre verksamhet

Vad behövs för att organisationer ska uppnå bättre resultat, lägre kostnader och högre arbetsglädje? Samtidigt! Kursen ”Mätsystem för en bättre verksamhet” ger dig svar på vad som krävs för att ...

Läs mer Anmäl dig


Strategisk styrning

En kurs för högre chefer inom offentlig sektor om styrning av komplexa verksamheter. Syftet med kursen är bidra med kunskaper och insikter, väl förankrade i forskning och beprövade erfarenheter, som ...

Läs mer Anmäl dig


Bättre styrning för en bättre verksamhet

Dagens styrning av offentlig sektor har under lång tid ifrågasatts både av forskare och av medborgare som har upplevt konsekvenserna av en stuprörsförvaltning – konsekvenser som bland annat långa väntetider och ...

Läs mer Anmäl dig