Bättre styrning för en bättre verksamhet

Effektiv styrning

Öppen utbildning

Kort om: Bättre styrning för en bättre verksamhet

Längd:
2 dagar
Kostnad:
10 500 SEK ex.moms
Kategori:
Organisation / verksamhet , Arbetsmiljö , Effektivitet

Bättre styrning för en bättre verksamhet

Dagens styrning av offentlig sektor har under lång tid ifrågasatts både av forskare och av medborgare som har upplevt konsekvenserna av en stuprörsförvaltning – konsekvenser som bland annat långa väntetider och svårigheter att få den hjälp man behöver.

Trots otaliga bevis på att dagens styrning leder till tjänster av låg kvalitet till höga kostnader är förnyelsekraften i styrningsfrågorna låg. Varför är det så? Hur kan vi bryta trenden? Och hur ser alternativen ut?

Syftet med kursen är bidra med kunskaper och insikter, väl förankrade i forskning och beprövade erfarenheter, som ger dig bättre möjligheter att utveckla en ändamålsenlig och effektiv styrning. Genom att utgå från verksamhetens syfte, karaktär och logik samt tillämpa en systemsyn kan styrningen utvecklas till att bättre bidra till väl fungerande offentliga tjänster som utförs kostnadseffektivt, respektfullt och hållbart. En styrning som utvecklar handlingskraft och leder till allt bättre verksamheter!

Målet med kursen är att du som deltagare ska få insikt om vilka antaganden dagens styrning bygger på och varför, inklusive vad som lett fram till diskussioner om tillitsbaserad styrning och agila arbetssätt. Kursen ska ge förutsättningar för att förstå sin verksamhet som ett system samt hur man kan utforma en effektiv styrning i praktiken baserad på kunskap om systemet som helhet. Kursen ska även förmedla kunskap om utformning av mätsystem och förhållningssättet till mål och indikatorer.

Det som gör denna kurs till den enda i sitt slag är att den utgår från en systemsyn och har erfarna lärare som är praktiker med djup kunskap om offentlig sektor och som samtidigt är väl förankrade i forskningen. Kursen bygger på hur det ser ut i verkligheten och inte på teoretiska modeller om hur det borde se ut. Detta gör att du får en god teoretisk kunskap som är praktiskt användbar.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som är linjechef, controller, verksamhetsutvecklare eller arbetar inom en stabsfunktion.

Föreläsare: Lennart Wittberg och Siv Liedholm

Effektiv styrning

effektivstyrning.se

Kontakta oss: 
Siv Liedholm
siv.liedholm@effektivstyrning.se
Mobil: 076-765 01 00

Lennart Wittberg
lennart.wittberg@effektivstyrning.se
Mobil: 079-304 90 25

Följ företag:

  • Följ Effektiv styrning

Dela:

Våra utbildningar


Mätsystem för en bättre verksamhet

Vad behövs för att organisationer ska uppnå bättre resultat, lägre kostnader och högre arbetsglädje? Samtidigt! Kursen ”Mätsystem för en bättre verksamhet” ger dig svar på vad som krävs för att ...

Läs mer Anmäl dig


Strategisk styrning

En kurs för högre chefer inom offentlig sektor om styrning av komplexa verksamheter. Syftet med kursen är bidra med kunskaper och insikter, väl förankrade i forskning och beprövade erfarenheter, som ...

Läs mer Anmäl dig