Strategisk styrning

Effektiv styrning

Öppen utbildning

Kort om: Strategisk styrning

Längd:
3 dagar (2+1)
Kostnad:
19 800 SEK ex.moms
Kategori:
Organisation / verksamhet , Arbetsmiljö , Effektivitet

Strategisk styrning

En kurs för högre chefer inom offentlig sektor om styrning av komplexa verksamheter.

Syftet med kursen är bidra med kunskaper och insikter, väl förankrade i forskning och beprövade erfarenheter, som ger chefer bättre möjligheter att kunna påverka sina verksamheter att uppnå önskade resultat. Genom att utgå från vad som faktiskt kännetecknar offentlig sektor och tillämpa en systemsyn kan styrningen utvecklas till att bättre bidra till väl fungerande offentliga tjänster som utförs kostnadseffektivt, respektfullt och hållbart.

Målet med kursen är att du som deltagare ska få en ökad förståelse för styrningens möjligheter och begränsningar och hur man kan styra komplexa verksamheter. Du får lära dig mer om den historiska utvecklingen av styrningen inom offentlig sektor inklusive vad som lett fram till diskussioner om tillitsbaserad styrning och agila arbetssätt. Vi går igenom hur man kan styra i praktiken och vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att uppnå en effektiv verksamhet vilket berör bland annat styrmodeller, förändringsledning och lärande organisationer. Detta leder sammantaget till att du lättare kan se vad som händer i din organisation, du kan uppnå en mer ändamålsenlig styrning och du kan lättare se skillnad på seriösa styrformer och snygga men innehållslösa managementtrender.

Målet är också att skapa nätverk mellan kursdeltagarna.

Det som gör denna kurs till den enda i sitt slag är att den utgår från en systemsyn och har erfarna lärare som är praktiker med djup kunskap om offentlig sektor och som samtidigt är väl förankrade i forskningen. Kursen bygger på hur det ser ut i verkligheten och inte på teoretiska modeller om hur det borde se ut. Detta gör att du får en god teoretisk kunskap som är praktiskt användbar.

Målgrupp: Högre chefer inom offentlig sektor.

Föreläsare: Lennart Wittberg och Inger Sohlberg

Effektiv styrning

effektivstyrning.se

Kontakta oss: 
Siv Liedholm
siv.liedholm@effektivstyrning.se
Mobil: 076-765 01 00

Lennart Wittberg
lennart.wittberg@effektivstyrning.se
Mobil: 079-304 90 25

Följ företag:

  • Följ Effektiv styrning

Dela:

Våra utbildningar


Mätsystem för en bättre verksamhet

Vad behövs för att organisationer ska uppnå bättre resultat, lägre kostnader och högre arbetsglädje? Samtidigt! Kursen ”Mätsystem för en bättre verksamhet” ger dig svar på vad som krävs för att ...

Läs mer Anmäl dig


Bättre styrning för en bättre verksamhet

Dagens styrning av offentlig sektor har under lång tid ifrågasatts både av forskare och av medborgare som har upplevt konsekvenserna av en stuprörsförvaltning – konsekvenser som bland annat långa väntetider och ...

Läs mer Anmäl dig