Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskolas uppdragsutbildning rustar dig för dagens och morgondagens yrkesroll. Kurser vid uppdragsutbildningen ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom aktuella ämnesområden med en tydlig koppling till de dagliga arbetsuppgifterna. Uppdragsutbildning riktar sig till kommuner, myndigheter och företag som vill kompetensutveckla sina medarbetare.

Den höga förändringstakten i samhället ställer krav på individen att kontinuerligt lära nytt och återkommande utbilda sig för att klara aktuella arbetsuppgifter och nya åtaganden. Vi erbjuder olika former av uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom människovårdande professioner i behov av kompetensutveckling. Utbildningarna har olika fokus och längd och kan genomföras på många olika sätt. Även föreläsningsserier och seminarier kan ges utifrån uppdragsgivares önskemål. Flera av utbildningarna genomförs delvis som webbaserade distanskurser eller med föreläsningar i våra lokaler alternativt på plats hos er. Aktuell och relevant forskning är en integrerad del i utbildningarna.

Samma kvalitetskrav gäller för uppdragsutbildning som för annan jämförbar högskoleutbildning. Våra kursdeltagare är bland annat verksamma inom socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård samt inom trossamfund och andra organisationer med koppling till det civila samhället. Flertalet av föreläsarna och handledarna är eller har varit yrkesverksamma inom sina respektive ämnesområden och har därmed en gedigen både teoretisk och praktiknära kunskap av det aktuella utbildningsinnehållet. Det är en strävan för oss att våra uppdragsutbildningar ska stimulera till att låta de praktiska erfarenheterna från fältet möta aktuell forskning för att på så sätt ge nya infallsvinklar, fördjupa reflektionen samt utveckla färdigheter för det dagliga arbetet.

Om högskolan

Ersta Sköndal Bräcke högskola utbildar sjuksköterskor, socionomer, kyrkomusiker, teologer och psykoterapeuter. Vi bedriver också forskning om bland annat det civila samhället och palliativ vård samt har en forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället.

Ersta Sköndal Bräcke högskola

KONTAKT

Ersta Sköndal Bräcke högskola
uppdrag@esh.se
esh.se
Tel +46 8 555 051 19

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Följ företag:

  • Följ Ersta Sköndal Bräcke högskola

Dela:

Pressreleaser

Våra utbildningar


Existentiell vägledning

Grundläggande utbildning i den existentiella vägledningens teori och metod

Läs mer Anmäl dig

Start: 31 Augusti 2020 08:30 - 08:30
Plats: Stockholm


Stöd för barn och unga i sorg

Grundläggande utbildning i att bemöta barn och ungdomar i sorg samt att leda stödgrupper

Läs mer Anmäl dig


ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis

Grundläggande utbildning i bedömningsinstrumentet ADAD

Läs mer Anmäl dig

Start: 21 April 2020 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm


Andrologi I - grund

om mannen och hans sexualiteter

Läs mer Anmäl dig


Civila samhället i samhället


Läs mer Anmäl dig

Start: 6 Maj 2020 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm


Det biblioterapeutiska arbetssättet

Grundläggande utbildning i biblioterapins teori och metod

Läs mer Anmäl dig

Start: 29 September 2020 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm


Handledning i förskola och skola - fördjupning

Läs mer Anmäl dig


Att leda SIP-processen med nätverksmöten som metod

- utifrån systemisk teori/förhållningssätt

Läs mer Anmäl dig


Våld i nära relationer - utreda, bedöma och förstå

Från teori till praktik i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld.

Läs mer Anmäl dig

Start: 28 September 2020 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm


Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20

Utbildningen riktar sig till främst socionomer verksamma inom kommunal familjerätt eller jämförlig verksamhet.

Läs mer Anmäl dig

Start: 15 September 2020 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm


Kreativa metoder - i handledning och för individ- och grupputveckling

Kursen riktar sig till handledare, socionomer, terapeuter, psykologer, lärare, chefer och andra som arbetar med vuxna.

Läs mer Anmäl dig

Start: 7 September 2020 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm

Kommande utbildningar

Facebook